Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

Sukcesy

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Etap Centralny OWT III stopnia – Wrocław 2017

Marcin Berezowski w grupie 27 najlepszych polskich elektryków zakwalifikowanych do ostatniego centralnego III etapu XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno-elektronicznej.

Dumnymi z osiągnięć Marcina Berezowskiego są nauczyciele ZSP w Węgrowie z opiekunem mgr inż. Adamem Ulińskim na czele. Jako opiekun pan Adam w ten sposób powtórzył po raz trzeci w historii szkoły taki wyjątkowy sukces.

 BRAWO !

18 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Etap Centralny OWT III stopnia – Wrocław 2017

Obradujący pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej, Komitet Główny OWT wyłonił uczestników zawodów III stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Komitet w grupie elektryczno-elektronicznej przyjął kryterium aż 50 punktów, co dało w grupie Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej - 27 zawodników.


Zawody odbędą się w dniach 7 - 9 kwietnia br. we Wrocławiu.
Ich organizatorem będzie Rada Wrocławska FSNT-NOT wraz z Dolnośląskim Komitetem Okręgowym OWT. Na fotografii kadra naukowa II etapu siedlecko-ostrołęckiego w Siedlcach z mgr inż. Adamem Lorencem ma czele.

Gratulujemy Marcinowi Berezowskiemu uczniowi IV klasy Technikum Elektrycznego i mgr inż. Adamowi Ulińskiemu wyjątkowego sukcesu.

18 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko - ostrołęckiego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Marcin Berezowski uczeń IV klasy Technikum Elektrycznego zdobył I miejsce w finale II etapu regionalnego ostrołęcko – siedleckiego XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno – elektronicznej. Marcin w fantastycznym stylu powtórzył swój ubiegłoroczny sukces zdobywając największą liczbę punktów wśród wielu uczniów z Liceów i Techników w/w regionów.

Opiekunem Marcina Berezowskiego jest mgr inż. Adam Uliński. Składamy szczególne słowa uznania Marcinowi i Panu Adamowi za wyjątkowy sukces.

Brawo, brawo, brawo!

7 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko - ostrołęckiego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Pan Adam Skup Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie wręcza cenne nagrody Marcinowi Berezowskiemu uczniowi  IV klasy Technikum Elektrycznego za sukces i zdobycie I miejsca w grupie elektryczno - elektronicznej XLIII OWT.

7 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko - ostrołęckiego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Pan Tadeusz Krupa Naczelnik Wydziału Oświaty  w imieniu Krzysztofa Fedorczyka Starosty Węgrowskiego wręcza cenne nagrody Marcinowi Berezowskiemu uczniowi  IV klasy Technikum Elektrycznego za sukces i zdobycie I miejsca w grupie elektryczno - elektronicznej XLIII OWT.

7 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko - ostrołęckiego

Gabinet Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

Pani dr Bożena Piechowicz Rektor Collegium Mazovii w Siedlcach wręczyła  Marcinowi Berezowskiemu uczniowi  IV klasy Technikum Elektrycznego nagrodę w postaci zwolnienia z czesnego na cały cykl kształcenia w Collegium Mazovia na dowolnie wybranym  kierunku kształcenia. Wartość tej wyjątkowej nagrody to od 15 do  20 tyś zł. Gratulujemy !

7 marca 2017 r.

Powiatowa Gala Stypendystów 2017

Stypendia Starosty Węgrowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce

Zofia Bindulska kl. I LO S.O.S., Karolina Siekierko kl. III LO S.O.S., Natalia Wrzosek kl. II LO M.

9 luty 2017 r.

Powiatowa Gala Stypendystów 2017

Stypendia Starosty Węgrowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe. 

Beata Szewczyk, Dorota Kania, Zofia Bindulska kl. I LO S.O.S., Katarzyna Gołębiewska, Natalia Leoniuk kl. II LO S.O.S., Katarzyna Woźniak, Kornelia Flis, Zuzanna Pazio, Wiktoria Rypina kl. III LO S.O.S.

Zuzanna Pazio jest ponadto Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

9 luty 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Wyjątkowy sukces Marcina Berezowskiego, ucznia III klasy Technikum Elektrycznego, który otrzymał, za szczególne wyniki edukacyjne, stypendium w ramach projektu EFS Unii Europejskiej - "Mazowsze  - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020". Opiekunami naszego utalentowanego ucznia są: mgr inż Adam Uliński  w zakresie wsparcia zawodowego oraz mgr Małgorzata Kołodziejczuk  w zakresie realizacji zadań projektu stypendialnego. Fotografia Marcina pochodzi z jego wystąpienia na siedleckiej Collegium Mazovia.

Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

21 kwietnia 2016 r. 

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Uczeń III klasy Technikum Elektrycznego Marcin Berezowski uzyskał najwyższy wynik w II etapie OWT w regionie ostrołęcko - siedleckim. Opiekunem najlepszego elektryka był mgr inż. Adam Uliński. Pan Starosta Węgrowski  Krzysztof Fedorczyk osobiście gratulował  Marcinowi wyjątkowego sukcesu oraz osiągnięcia najwyższego wyniku i w dowód uznania przekazał cenną nagrodę rzeczową - sprzęt optyczny.

Do tej, wyjątkowo trudnej olimpiady, przystępują uczniowie Liceów Ogólnokształcących i Techników, którzy dalsze swoje losy edukacyjne wiążą z kontynuacją nauki na wydziałach  politechnicznych uczelni wyższych. W tym roku również do OWT przystąpili  uczniowie z LO i T m.in. z  Ostrołeki i Siedlec.

>>>>>>> Portal Collegium Mazovia <<<<<<<

18 marca 2016 r.

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Aula Collegium Mazovii Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Marcin Berezowski jako najlepszy uczeń,  ostrołęcko - siedleckiego etapu OWT,  prezentuje swoje doświadczenia oraz dalsze plany realizacji kariery zawodowej. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli m.in.: Rektor dr Bożena Piechowicz, Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie mgr inż. Krystyna Więcławek i Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk.

18 marca 2016 r.

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

 Pani mgr inż. Krystyna Więcławek Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazała Marcinowi, ufundowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  nagrodę - przyrząd pomiarowy.. 

18 marca 2016 r.

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

 Pani  dr Bożena Piechowicz Rektor Collegium Mazovii Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach przekazała nagrodę - zaproszenie do podjęcia studiów i zwolnienie z czesnego na wybranym  kierunku kształcenia. 

18 marca 2016 r.

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naszą szkołę reprezentowali: mgr inż. Adam Uliński, Marcin Berezowski  uczeń III klasy Technikum Elektrycznego, Damian Skulimowski uczeń IV klasy Technikum Mechanicznego oraz dyrektor szkoły. Damian Skulimowski uzyskał dodatkowo wyróżnienie za wysokie wyniki w regionalnym etapie OWT w branży mechaniczno - budowlanej.

18 marca 2016 r.

Artystyczny sukces uczennic naszej szkoły.

Ewa Sawicka uczennica Liceum Ogólnokształcącego  zwyciężyła w tegorocznym konkursie plastycznym związanym z wielkanocnymi tradycjami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem naszej Ewy była mgr Magdalena Ceglarska-Kowal. Ponadto aż trzy uczennice Technikum Ekonomicznego: Kinga Rychlik,  Patrycja Cabaj i Paulina Gmur zdobyły cenne wyróżnienia w tym pięknym świątecznym konkursie. Opiekunem uczennic I klasy Technikum Ekonomicznego była mgr Aneta Ślązak. Gratulujemy wszystkim Paniom sukcesu i dziękujemy...

Współorganizatorem konkursu był Węgrowski Ośrodek Kultury.

24 marca 2016 r. 

Mistrzynie Międzypowiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt 2016

W wyjątkowo pięknym stylu, bez utraty seta w czasie wielomiesięcznych eliminacji, zawodniczki III klasy Liceum Ogólnokształcącego Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego  zdobyły złote medale i puchar za I miejsce w Międzypowiatowej Licealiadzie. Tym samym, wspólnie z mgr Moniką Skórką powtórzyły zeszłoroczny sukces.

Mistrzowski skład reprezentacji szkoły: Bielińska Natalia, Błąd Natalia, Gajewska Marlena, Gello Marta, Jaroń Olga, Kaca Aleksandra, Kryczka Ewelina, Mydłowska Wiktoria, Rokicka Wiktoria, Rowicka Agata, Toporek Angelika.

Dziękujemy za piękny wielkanocny prezent. Brawo, brawo, brawo :)

22 marca 2016 r.

Międzypowiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt 2016

Wicemistrzynie Licealiady, srebrne medalistki, siatkarki z ZSP z Sobolewa, brązowe medalistki siatkarki z LO z Siedlec i czwarte miejsce LO z Węgrowa. 

22 marca 2016 r.

Uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Węgrowskiego

Tegorocznymi stypendystami za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce zostali: Zuzanna Pazio uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego S.O.S., Karolina Siekierko uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego S.O.S., Ewelina Pachnik uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz Damian Jaczewski uczeń II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W uroczystości wzięli m. in. udział Krzysztof Fedorczyk Starosta Węgrowski, Halina Ulińska Wicestarosta Węgrowski i Tadeusz Krupa Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Gratulujemy i podziwiamy.

2 marca 2016 r. 

Uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Węgrowskiego

Zuzanna Pazio uczennica II klasy LO S.O.S. osiągnęła wspólnie z koleżanką z łochowskiego liceum najwyższy wynik w nauce 5,2 w powiecie węgrowskim. Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk osobiście pogratulował  wybitnego wyniku w nauce Zuzannie i życzył spełnienia wszelkich planów i marzeń. 

2 marca 2016 r. 

Uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Węgrowskiego

Sala im. Ignacego Paderewskiego Starostwa Powiatowego w Węgrowie

2 marca 2016 r. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015/2016

Monika Dudek uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego i Marcin Berezowski uczeń  klasy III Technikum Elektrycznego zostali Stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia Stypendium PRM odbyła się w IV LO w Siedlcach.

Nasi stypendyści z Dorotą Sokołowską Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Mileną Królikowską Dyrektorem Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty. w Warszawie.

2 grudnia 2015 r.

Monika Dudek uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Pani Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty wręcza stypendium PRM

1 grudnia 2015 r.

Marcin Berezowski uczeń  klasy III Technikum Elektrycznego Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Pani Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty wręcza stypendium PRM

1 grudnia 2015 r.

*       *       *

Konrad Grabowski uczeń IV klasy  i Marcin Berezowski  uczeń  II klasy Technikum Elektrycznego finalistami II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej dla okręgu siedlecko - ostrołeckiego.

Fantastyczny, podwójny sukces naszych elektryków przypieczętowany nagrodami Starosty Węgrowskiego, Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Collegium Mazovia w Siedlcach. Na fotografii obok finalistów: dr Bożena Piechowicz Rektor Collegium Mazovia, Krystyna Więcławek Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Tadeusz Krupa Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Węgrowie, dr Mirosław Symanowicz Prorektor Collegium Mazovia. Finaliści zostali zwolnieni z opłaty wpisowej oraz czesnego na studiach I stopnia na dowolnie wybranym kierunku w I semestrze.

19 marca 2015 r.

Marcin Berezowski uczeń II klasy Technikum Elektrycznego finalista II etapu OWT  przyjmuje nagrodę z rąk Tadeusza Krupy Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Węgrowie. 19 marca 2015 r.

Konrad Grabowski uczeń IV klasy Technikum Elektrycznego przyjmuje nagrodę z rąk Krystyny Więcławek Zastępcę Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. 19 marca 2015 r.


Uroczyste wręczenie Stypendium Starosty Węgrowskiego w I półroczu  roku szk. 2014/2015 

Monika Dudek i Ewelina Pachnik za wybitne wyniki w nauce 

oraz za bardzo dobre wyniki w nauce Marta Ołdak, Zuzanna Pazio, Mariola Bartnik, Milena Bartnik, Monika Jankowska, Martyna Piotrowska, Ewelina Kryczka, Aleksandra Lada, Karolina Siekierko, Ewa Wojewódzka, Patrycja Zalewska, Natalia Bielińska, Natalia Błąd,  Olga Jaroń, Agata Rowicka, Justyna Laska, Marlena Pazio, Joanna Rusek i Weronika Więcek,

19 lutego 2015 r.

Monika Dudek


Ewelina Pachnik


Aneta Kozioł i Marcin Berezowski otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015

Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie wręcza Anecie Kozioł Stypendium PRM, 28 listopada 2014 r.

Aneta Kozioł i Marcin Berezowski - Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

Uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce oraz w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014, 27. czerwca 2014 r.

Uczennice I i II klasy Mazowieckiego LO S.O.S wyróżnione za bardzo dobre wyniki w nauce.


Absolwenci wyróżnieni nagrodami  za bardzo dobre wyniki w nauce

*     *     *
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014
 w klasach maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

25. kwietnia 2014 r.

Świadectwa ze szczególnym  wyróżnieniem otrzymali:

Karolina Nurkiewicz kl. III Liceum Profilowanego

Hanna Dzięcioł kl. IV Technikum Ekonomiczno - Handlowego

Martyna Buśko kl. IV Technikum Ekonomiczno - Handlowego

Karol Dobosz kl. IV Technikum Mechanicznego

Natalia Korczak kl. IV Technikum Turystyki Wiejskiej

oraz

Maciej Kowalski kl. IV Technikum Mechaniczne- za najaktywniejszą postawę Honorowego Krwiodawcy

Hanna Dzięcioł kl. IV Technikum Ekonomiczno Handlowe- za prowadzenie konferansjerek podczas występów artystycznych

*   *   *

ZA WZBOGACANIE PRACAMI ARTYSTYCZNYMI SZKOLNEJ GALERII ARTYSTA

Marlena Pernach kl. IV Technikum Turystyki Wiejskiej,

Aleksandra Górska kl. IV Technikum Turystyki Wiejskiej,  Aleksandra Szymanik kl. III Liceum Profilowane

Martyna Wojtyra kl. III Liceum Profilowane


*          *         *Stypendyści Starosty Węgrowskiego za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce
oraz Stypendyści Prezesa Rady Ministrów  w I okresie roku szkolnego 2013/2014.

12 . lutego 2014 r. 

Monika DudekJacek NowakMarcin Berezowski Ewelina Pachnik 
Natalia Błąd Milena Bylina Martyna Puchalska Dorota Damętko 
Natalia Bielińska Milena Bartnik Martyna Buśko Karolina Kowalska 
Natalia Korczak Justyna Laska Elwira Zalewska Patrycja Zalewska 


*         *         *
Decyzją Zarządu Powiatu Węgrowskiego dziewczęta otrzymały stypendia sportowe za uzyskane, wysokie wyniki sportowe  w ubiegłym sezonie 2013 r. Łącznie Zarząd Powiatu Węgrowskiego przydzielił uczennicom II klasy LO S.O.S.  w dwóch turach 9 stypendiów sportowych  oraz 7 stypendiów uczennicom I klasy LO S.O.S. Stypendia sportowe są jedną z form wsparcia młodych talentów uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej.


Mazowiecki Siatkarski Ośrodek Szkolny w Węgrowie
spotkanie z Krzysztofem Fedorczykiem - Starostą Węgrowskim i Ewą Besztak Wicestarostą Węgrowskim,
 17 stycznia 2014 r.

*             *             *

Ogólnopolski Program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

Spotkanie podsumowujące realizację Programu S.O.S.

17 stycznia 2014 r.

Uczestnicy spotkania:

Krzysztof Fedorczyk
Starosta Węgrowski

Ewa Besztak
Wicestarosta Węgrowski

Małgorzata Kozieł
Trener S.O.S

Monika Skórka 
Trener S.O.S.

Zawodniczki - uczennice II klasy II Liceum Ogólnokształcącego S.O.S.

Zawodniczki - uczennice I klasy II Liceum Ogólnokształcącego S.O.S.

Janusz Baum i Halina Ulińska
dyrekcja szkoły.


Krzysztof Fedorczyk Starosta Węgrowski i Marta Gello  siatkarka z I klasy Liceum Ogólnokształcącego  S.O.S. w Węgrowie.


*         *         *

Hanna Dzięcioł, Aneta Kozioł i Karolina Nurkiewicz - Stypendystki  Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014, 26 listopada 2013 r.

*          *          *

Uroczystość wręczenia dyplomów
Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2013/2014

26 listopada 2013 r.

Miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Organizator:

Mariusz Dobijański

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Joanna Kaniuk

Dyrektor Delegatury w Siedlcach
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendystki 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie:

Hanna Dzięcioł
Aneta Kozioł
Karolina NurkiewiczMariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator OświatyJoanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
*           *           *

Fot. Stypendyści Starosty Węgrowskiego w roku szkolnym 2013/2014 za bardzo dobre wyniki  nauce

oraz Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, 2 września 2013r.

*       *       * 

Stypendyści Starosty Węgrowskiego w  roku szkolnym 2013/2014.

Martyna Buśko

Izabela Zadrożna

Bogdan Stępniak

Ewelina Kozioł

Natalia Korczak

Milena Bartnik

Martyna Niźnik

Michał Matwiejczuk

Karol Dobosz

Katarzyna Jaszczur

Mariola Bartnik

Martyna Piotrowska

Patrycja Zalewska

Cezary Pliszka

Ewelina Banaszek

Kinga Piotrowska

Dorota Damętko

Katarzyna Koszewska

Martyna Puchalska

Natalia Przybyłowska

Paulina Siemek

Malwina Górczyńska

Krzysztof Snopkiewicz

 


*           *          *

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012

 

 otrzymali: 

 

 Hanna DzięciołIII klasa Technikum Ekonomicznego 
 Karolna NurkiewiczII klasa Liceum Profilowanego 
 Marcin Roguski II klasa II Liceum Ogólnokształcącego 

 

 

 

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów 36 najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Delegatury Siedleckiej Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyła się 23 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. Stypendia wręczał p. Mariusz Dobijański - Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

 

 

*   *   *

 

Stypendium Starosty Węgrowskiego 

za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce

I semestr roku szkolnego 2012/2013

 

 W I semestrze  roku szkolnego 2012/2013 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

otrzymało Stypendium Starosty Węgrowskiego za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce:

 

 Anna Krupa Anna Dobrzyńska Natalia Korczak Milena Bartnik Paulina Siemek
 Przemysław Matusik Agnieszka Gromek Dorota Damętko Aneta Kozioł Katarzyna Skrzypek
 Sylwester Siekierzyński Martyna Buśko Karol Dobosz Malwina Gorczyńska Sylwia Pietrzuk

 

 
 
 Fot. Ewelina Banaszek, Paulina Siemek, Anna Wądołkowską, Natalia Dąbkowska, Malwina Gorczyńska, Marta Lenart - wyróżnione przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, Stypendium Sportowym za sukcesy w roku szkolnym 2012/2013 - w pierwszym roku Programu S.O.S. w Polsce, 25 maja 2013r.
 
 *       *       *
 
 
Program Stypendialny Powiatu Węgrowskiego
 
stypendium sportowe dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 
 otrzymały: 
 
Ewelina Banaszek 
Natalia Dąbkowska
Malwina Górczyńska
Marta Lenart
Paulina Siemek
Anna Wądołkowska
 
Trenerzy S.O.S. w Węgrowie: mgr Małgorzata Kozieł, mgr Monika Skórka


XL Olimpiada Wiedzy Technicznej

Collegium Mazovia

Bogdan Stępniak, Piotr Zalewski i Marcin Sulich - wyróżnieni uczniowie Technikum Elektrycznego.

dr Bożena Piechowicz - Rektor Collegium Mazovia, Sylwia Osipiuk - Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach KO w Warszawie, Adam Uliński i Dyrektor ZSP w Węgrowie.

Fotografie wykonał: dr Mirosław Symanowicz Prorektor Collegium Mazovia, 14 marca 2014 r. 

Stypendia RM 2012

Autor(rzy) fotografii: Janusz Baum

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2013-01-06 22:19:40
Data utworzenia:2013-01-06 22:19:40
Data modyfikacji:2017-03-18 20:37:36
Liczba wyświetleń:9512

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl