Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

Rodzice

Spotkanie z Rodzicami

W spotkaniu ogólnym z rodzicami wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców: Barbara Kodym - Przewodnicząca Rady Rodziców, Edyta Sapryk Wiceprzewodnicząca oraz pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców.

10 stycznia 2016 r.

W uzupełnieniu informacji przekazanych w czsie zebrania z Rodziacmi w załączniku znajduje się list skierowany do Rodziców przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r.

Wicedyrektorzy, Elżbieta Topolińska i Jacek Nowotniak zapoznali rodziców z bieżącymi zagadnieniami związanymi z przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych, maturalnych i zawodowych oraz omówili najistotniejsze, bieżące zadania wychowawcze i organizacyjne szkoły.

Spotkanie z Rodzicami

W hali sportowej szkoły spotkali się na podsumowaniu wyników nauczania w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 rodzice i kadra kierownicza szkoły. Po prezentacji podstawowych informacji z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych rodzice mieli okazję do spotkań z wychowawcami klas.

10 stycznia 2016 r.

Spotkanie z Rodzicami

Podczas spotkania z rodzicami  przeprowadzono anonimowe ankietowanie w zakresie diagnozowania potrzeb w zakresie podnoszenia umiejętności i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uczniów naszej szkoły. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w celu zwiększenia szans naszych uczniów na rynku pracy.

10 stycznia 2016 r.

*     *     *

22 października 2015r. odbyło się spotkanie nowej Rady Rodziców ZSP im. Jana Kochanowskiego.


Skład Rady


Prezydium:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Kodym Barbara

Przewodnicząca

2.

Sapryk Edyta

Zastępca

3.

Gmur Monika

Koordynator

4.

Stachurska Katarzyna

Skarbnik

 

Członkowie Rady:

1.      Cybulski Grzegorz

2.      Boguszewska Krystyna

3.      Brzezik Hanna

4.      Rudnik Anna

5.      Królak Mariola

6.      Tchórzewska Marzena

7.      Kalacińska Elżbieta

*     *     *

Spotkania Rodziców z Wychowawcami, podsumowujące wyniki nauczania i wychowania uczniów  w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015,  poprzedziło spotkanie ogólne z kadrą kierownicza szkoły. Elżbieta Topolińska oraz Jacek Nowotniak  - wicedyrektorzy szkoły, omówili ogólne zasady organizacji egzaminów zewnętrznych: maturalnych i zawodowych,

8 lutego 2015 r.


SZANOWNI PAŃSTWO

Skierowaliście swoje dzieci do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, aby zdobyły wiedzę a w przyszłości zawód. Szkoła ta oprócz prowadzonej edukacji ma w swoich obowiązkach zapewnić uczniom opiekę medyczną, dlatego zatrudnia pielęgniarkę medycyny szkolnej. Umożliwia to Narodowy Fundusz Zdrowia z racji specyfiki szkoły  oraz dużej ilości uczniów. Pielęgniarka pracująca w gabinecie medycyny szkolnej ma do wypełnienia określone zadania:

Udzielanie pomocy medycznej, ochronę przed zagrożeniami zdrowia

Promocję zdrowia, która ma na celu rozwijanie, doskonalenie i umacnianie zdrowia

Koordynację działań Dyrekcji szkoły w celu zapewnienia uczniom dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego

Tworzenie środowiska fizycznego szkoły sprzyjającego zdrowiu i wspierającego edukację zdrowotną

Współdziałanie z Rodzicami, jak również z Podstawową Opieką Zdrowotną .

Do zadań pielęgniarki medycyny szkolnej należy również przeprowadzenie testów przesiewowych polegających na wstępnej identyfikacji nierozpoznanych dotychczas chorób, zaburzeń oraz wad. Dotyczy to uczniów klas I, klas II Liceum, klas II ZSZ,  klas III Technikum. Jest to uwarunkowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r.( Dz. Ust. Warszawa 28.10.2013, poz.1248) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Są to testy przesiewowe dla szesnastolatków i osiemnastolatków prowadzone najpierw w gabinecie medycyny szkolnej, a następnie oceniane przez lekarza POZ. Pielęgniarka medycyny szkolnej przeprowadza pomiar wagi, wzrostu, wylicza wskaźnik BMI, centyle oraz ocenia słuch i układ ruchu. Uczeń otrzymuje „ KARTĘ PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA KLASY I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ” (dotyczy to szesnastolatków), z którą wraz z Rodzicem udaje się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz ocenia rozwój ucznia i daje wskazówki pielęgniarce szkolnej co do dalszej opieki nad nim. Kartę tę należy zwrócić pielęgniarce szkolnej. Podobny proces postępowania będzie dla uczniów pełnoletnich. Otrzymują oni ‘’KARTĘ PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO OSTATNIEJ KLASY PONADGIMNAZJALNEJ” po przeprowadzeniu testu przesiewowego w gabinecie medycyny szkolnej( pomiar wagi, wzrostu, ciśnienia tętniczego, wyliczeniu BMI, centyli, sprawdzenie ostrości wzroku). Z tą kartą uczeń udaje się do lekarza POZ i po dokonaniu badania i wpisie lekarza, zwraca kartę do pielęgniarki szkolnej.

Każdy uczeń rozpoczynający naukę w naszej szkole ma również obowiązek  dostarczenia do gabinetu medycyny szkolnej KARTY ZDROWIA UCZNIA. Jest to dokument medyczny, który „idzie „ za uczniem wraz z jego edukacją. KARTA ZDROWIA UCZNIA zostaje oddana uczniowi po zakończonej nauce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie. Wyjaśnienie całego procesu postępowania ma na celu przybliżenie Państwu wiadomości, że tzw. bilanse nie dotyczą tylko małych dzieci ale również szesnastolatków i osiemnastolatków. Liczę na Państwa współpracę i odpowiedzialność w dostarczaniu do gabinetu medycyny szkolnej KART PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO.

GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ MIEŚCI SIĘ W HALI SPORTOWEJ NA PIĘTRZE . PIELEGNIARKA MEDYCYNY SZKOLNEJ PRACUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00- 15.00

*          *          *


SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zebranie ogólne rodziców uczniów Technikum, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej po I semestrze odbyło się w dniu

 

19 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00

w hali sportowej szkoły.

 

Po zebraniu ogólnym odbyły  się spotkania klasowe z wychowawcami, w następujących salach:

LICEUM i TECHNIKUM


Lp.

Klasa

Szkoła

Wychowawca

Sala

1.     

I LO

Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny

mgr Elżbieta Topolińska

303

2.     

II LO

Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny

mgr Iwona Gołębiewska

I paw. - 11

3.     

III LO

Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny

mgr Magdalena Ceglarska Kowal

205

4.     

I LOS

Liceum Ogólnokształcące – profil sportowy

mgr Monika Skórka

207

5.     

II LOS

Liceum Ogólnokształcące – profil sportowy

mgr Małgorzata Kozieł

hala sportowa

6.     

III LOS

Liceum Ogólnokształcące – profil sportowy

mgr Beata Oprządek

204

7.     

III LP

Liceum Profilowane

mgr Joanna Skiba

II paw. - 8

8.     

I TEK

Technikum Ekonomiczne

mgr Jolanta Gołoś

internat - 4

9.     

II TEK

Technikum Ekonomiczne

mgr inż. Danuta Rojek

II paw. - 1

10.  

II TEK/TM

Technikum Ekonomiczne / Mechaniczne

mgr inż. Ewa Sawicka

II paw. - 5

11.  

III TEK

Technikum Ekonomiczne

mgr Małgorzata Soszyńska

II paw. - 7

12.  

IV TEK/ TH

Technikum Ekonomiczne / Handlowe

mgr Małgorzata Góral

301

13.  

I TA

Technikum Agrobiznesu

mgr Małgorzata Oleksińska

306

14.  

II TA/TR

Technikum Agrobiznesu / Rolnicze

mgr inż. Elżbieta Chorzelewska

II paw. - 3

15.  

III TH/ TR

Technikum Handlowe/Rolnicze

mgr Aneta Ślązak

101

16.  

II TE

Technikum Elektryczne

mgr Mariusz Żołnierzak

internat - 2

17.  

III TE

Technikum Elektryczne

mgr Edyta Kozieł

internat - 1

18.  

IV TE

Technikum Elektryczne

mgr Elżbieta Żołędowska

206

19.  

I TM

Technikum Mechaniczne

mgr Ewa Skolimowska

I paw. - 9

20.  

II TM

Technikum Mechaniczne

mgr inż. Andrzej Kulicki

warsztaty - 3

21.  

III TM

Technikum Mechaniczne

mgr Nelia Wyszogrodzka

II paw. - 4

22.  

IV TM

Technikum Mechaniczne

mgr inż. Bogusław Iwanowski

II paw. - 6

23.  

IV TR/TW

Technikum Rolnicze/ Turystyki Wiejskiej

mgr Joanna Kołak

internat - 6


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Lp.

Klasa

zawód

Wychowawca

Sala

1.     

1 d

wielozawodowe

mgr Michał Szcześnik

hala sportowa - sala lustrzana

2.     

2 d

wielozawodowe

mgr Rafał Krzyżanowski

hala sportowa – pok. nauczycielski

3.     

1 f

wielozawodowe

mgr Artur Chalecki

hala sportowa

4.     

2 f

wielozawodowe

mgr Agnieszka Dżbik

I paw. - 1

5.     

3 f

wielozawodowe

mgr Brygida Strąk

I paw. - 12

6.     

2 e/w

elektryk + mps

mgr Krzysztof Krauz

I paw. - 8

7.     

3 e/w

elektryk + mps

mgr Ewa Krzysztoń Jachowicz

I paw. - 3

8.     

1 emp

elektryk + mps W-ty

mgr Krzysztofa Korczak

I paw. - 2

9.     

2 ms

mechanik pojazdów sam.

mgr Ryszard Topoliński

I paw. - 10

10.  

3 ms

mechanik pojazdów sam.

mgr Ryszard Topoliński

I paw. - 10

 

 *     *     *     *

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
OKE_List_do_Rodziców.pdf114,95kBBrak podpisu
oke_waw_18920150909 Informacja MATURA calosc.pdf.pdf2,66MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2013-02-06 19:31:15
Data utworzenia:2013-02-06 19:31:15
Data modyfikacji:2016-05-12 20:36:54
Liczba wyświetleń:6298

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl