Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

Test S.O.S.

Regionalne Konsultacje Siatkarskich Ośrodków Szkolnych -  Wschód  22 - 24 maja 2015 r.

Siatkarki wytypowane do reprezentacji Polski Wschód  Centralnego Turnieju Talentów  S.O.S.  im. Wiesława Gawłowskiego. Fot. Dorota Damętko,  25 maja 2015 r.

Regionalne Konsultacje Siatkarskich Ośrodków Szkolnych -  Wschód  22 - 24 maja 2015 r.

Nominacje do reprezentacji regionu Polska Wschód wręcza Robert Kupisz Wojewódzki Koordynator S.O.S. 25 maja 2015 r.

Węgrów, 24 maja 2015 r.

Węgrów, 24 maja 2015 r.

Regionalne Konsultacje Siatkarskich Ośrodków Szkolnych -  Wschód  22 - 24 maja 2015 r.

Głównym organizatorem Konsultacji Regionalnych jest Krzysztof Felczak Regionalny Koordynator S.O.S. PZPS.

W dniu 23 maja 2015 r. zapraszamy  kandydatki do I klasy LO S.O.S. na II testy  sprawnościowe. 

Regionalne Konsultacje Siatkarskich Ośrodków Szkolnych -  Wschód  22 - 24 maja 2015 r.

Blisko 50 najlepszych siatkarek  z Gimnazjów S.O.S.  i  I klasy Liceów S.O.S.  z województw lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego spotkało sie na trzydniowych testach sprawnościowych pod czujnym okiem kadry trenerskiej S.O.S. Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Robert Kupisz Mazowiecki Koordynator , Monika Skórka, Barbara Murawska i Małgorzata Kozieł węgrowscy trenerzy S.O.S.


>>>>  Więcej na portalu młodzieżowej siatkówki  <<<

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCIOWY

S.O.S.


Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5, 6, 7, 8 - w drugim dniu. Jeśli cały test stosuje się w ciągu jednego dnia, wskazane jest, aby wytrzymałość mierzyć na końcu. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego, bezpośrednio przed ich właściwym wykonaniem. Badany powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, tenisówki), po dokładnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone ściśle według instrukcji.

l. Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
a) wykonanie
Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety.
b) pomiar
Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.
c) uwagi
Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
d) sprzęt i pomoce
czasomierze, lista badanych.

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg):
a) wykonanie
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.
b) pomiar
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. c) uwagi
Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.
d) sprzęt i pomoce
Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

3. Bieg wytrzymałościowy - próba wytrzymałości:
1000 m - dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat 800 m - dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat 600 m - dla dzieci do 12 lat
a) wykonanie
Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety.
b) pomiar
Czas mierzy się z dokładnością do l sekundy
c) uwagi
Bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych -względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
d) sprzęt i pomoce
czasomierze, lista badanych

4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni:
a) wykonanie
Badany ściska dynamometr dłoniowy ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonania próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała.
b) pomiar
Siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób.
c) uwagi
Dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką w czasie pomiaru są niedozwolone, gdyż może to zmienić wartość wyniku. Wykonaniu próby powinna towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna, ponieważ pomiar musi być odzwierciedleniem maksymalnej siły dłoni testowanego.
d) sprzęt i pomoce
dynamometr dłoniowy, magnezja, lista badanych.

5.I. Podciąganie na drążku próba siły rąk i barków:
a) wykonanie
Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał "start" testowany ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia.
b) pomiar
Próba wykonana jest l raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość podbródka.
c) uwagi
Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką.
d) sprzęt i pomoce
drążek lub poręcze, magnezja, taboret.

5.II. Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków:
a) wykonanie
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.
b) pomiar
Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund w wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.
c) uwagi
Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie.
d) sprzęt i pomoce
drążek lub poręcze, krzesło, magnezja.

6. Bieg zwinnościowy:
a) wykonanie
Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu.
b) pomiar
Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.
c) uwagi
Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.
d) sprzęt i pomoce
czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole.

7. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha:
a) wykonanie
Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.
b) pomiar
Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.
c) uwagi
Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.
d) sprzęt i pomoce
mata, czasomierz.

8. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:
a) wykonanie
Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.
b) pomiar
Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.
c) uwagi
Sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów.
d) sprzęt i pomoce
podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm


Testy sprawnościowe podczas I Turnieju Talentów S.O.S w Węgrowie /Gimnazjum/.


Fot. Mariola Zenik - Mistrzyni Europy z uczestnikami I Ogólnopolskiego Turnieju Talentów S.O.S. - 10. maja 2013r.

  

 *      *      *

I Ogólnopolski Turniej Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

w ramach "Programu upowszechniania  sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej" 

 

Węgrów, 10 -11.  maja 2013r. 

 

 

Krzysztof Felczak, Koordynator Regionalny S.O.S. Polskiego Związku Piłki Siatkowej,

 omawia program dwudniowego  -  I Ogólnopolskiego Turnieju Talentów S.O.S w Węgrowie. 

*      *      *

Projekt współfinansowany przez:

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polski Związek Piłki Siatkowej

 

Organizatorzy:

 

Waldemar Wspaniały

Szef Programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 

Zbigniew Krzyżanowski

   Szef Szkolenia Programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 

Patronat Honorowy:

 

Krzysztof  Fedorczyk

Starosta Węgrowski

 

Miejsce Turnieju:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnyh  im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Hala sportowa.

 

 

Fot. Zbigniew Krzyżanowski Szef Szkolenia S.O.S  z Krzysztofem Felczakiem i Robertem Kupiszem Koordynatorami S.O.S. uzgadniają zadania międzynarodowego. testu sprawnościowego - 10. maja 2013r.. 

 

 

Konsultacje_SOS_20150522_24

Autor(rzy) fotografii: Dorota Damętko, Janusz Baum

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2013-01-25 21:34:38
Data utworzenia:2013-01-25 21:34:37
Data modyfikacji:2017-08-25 22:13:37
Liczba wyświetleń:6224

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl