Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

Krwiodawstwo

Solaris w szkole

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Po raz kolejny młodzież naszej szkoły uczestniczyła w akcji honorowego oddawania krwi. Przerosła wszelkie oczekiwania ilość osób które włączyły się w akcję. 95 uczniów udowodniło, że rozumie jak ważna i cenna, z punktu widzenia społecznego, jest ich ofiarność i chęć niesienia pomocy chorym.

Za taką postawę należą się słowa szczególnego uznania.

11 kwietnia 2017 r.

Solaris w szkole

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Opiekę logistyczną akcji honorowego krwiodawstwa sprawowały: p. Katarzyna Solka, p. Elżbieta Topolińska- wicedyrektor i p. Małgorzata Oleksińska.

11 kwietnia 2017 r.

7 kwietnia 2016 r.

Mazowieckie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Węgrowie - Solaris 2016

Piękny dzień ... Wspaniała grupa uczniów dziewcząt i chłopców honorowo zadeklarowała i oddała, bezcenną dla ratowania ludzkiego życia krew. Jesteśmy z Was dumni i w imieniu bezimiennych potrzebujących z głębi serca dziękujemy...

Brawo, brawo, brawo :)

7 kwietnia 2016 r.

Mazowieckie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Węgrowie - Solaris 2016

Piękny dzień ... Blisko 120 uczniów zgłosiło chęć oddania honorowego krwi. 

7 kwietnia 2016 r.

Mazowieckie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Węgrowie - Solaris 2016

Piękny dzień ... Stały dyżur,  pełną opiekę wychowawczą i medyczną zapewniały: mgr Elżbieta Topolińska wicedyrektor szkoły, mgr Małgorzata Oleksińska, mgr Monika Skórka i Katarzyna Solka przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Węgrowie. Nikomu nie odmówiono dobrej rady, nikomu nie odmówiono pomocy.... 

7 kwietnia 2016 r.

Mazowieckie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Węgrowie - Solaris 2016

Piękny dzień ... Zawsze obecny w takiej chwili jest Przemek, absolwent naszej szkoły, który już 27 raz honorowo oddaje krew. Przemku, Jesteśmy z Ciebie dumni...

7 kwietnia 2016 r.

Autobus "Solaris" mobilny punkt  poboru krwi  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszej szkole.

Ponad 80 uczniów  naszej szkoły zgłosiło się do honorowego oddania krwi,

31 marca 2015 r.

31 marca 2015 r., wzorem lat ubiegłych, młodzież naszej szkoły mogła oddać krew w specjalnym  ambulansie, pod opieką specjalistów z CK i K.  Zgłosiło się bardzo wielu chętnych (ponad 80 osób) z różnych typów szkół- liceum sportowego(nasze siatkarki), technikum (niemal wszystkich specjalności), szkoły zawodowej(uczniowie klasy IIf), co świadczy o pięknej postawie młodzieży świadomej, jak olbrzymią wartość ma dla osób chorych dar krwi. W przygotowanie akcji zaangażowane były następujące osoby: pani Katarzyna Solka, koordynatorka akcji; panie: Elżbieta Chorzelewska, Beata Kubiak- Sieńko, Małgorzata Oleksińska. Profesjonalnie i ofiarnie poświęciły się opiece nad młodzieżą, dzięki czemu cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. 


Przemek, absolwent naszej szkoły już 21 raz oddaje krew.


"Solaris"  31 marca 2015 r.

Powiatowe Obchody Honorowego Krwiodawstwa

X - lecie Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców

8. kwietnia 2014 r.


W uroczystości brali udział zaproszeni goście:


Krzysztof Fedorczyk

Starosta Węgrowski


Ewa Besztak

Wicestarosta Węgrowski


Jarosław Grenda

Burmistrz Węgrowa


Krzysztof Wyszogrodzki

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Tadeusz Ryczkowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Mirosław Malewski

Z - ca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Marzena Grędzicka - Przybysz

Kierownik Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Artur Skóra

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie


Anna Wieczorek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie


 Andrzej Stryczula

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie


Edwin Salomon

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Węgrowie


Tadeusz Krupa

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Starostwa Powiatowego w Węgrowie


Hanna Kasperowicz

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie


Monika Demczuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie


Dorota Żebrowska

Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Węgrowie


Ewa Chrupek

Kierownik Działu Personalnego Hochland Polska Sp. z o.o.


Beata Kaługa

HR Business Partner  Hochland Polska Sp. z o.o.


nauczyciele, wychowawcy i uczniowie 

Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców.

Źródło portal:   Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

Leszek Dołowy Honorowy Krwiodawca /50 l. oddanej krwi/

Jarosław Grenda - Burmistrz Węgrowa,    więcej >>>

Honorowi Krwiodawcy wyróżnieni podczas obchodów

Antoni Jurkowski,  Wiesław Solka,  Leszek Dołowy,  Tadeusz Kowieski,  Bożena Tegler,  Przemysław Skulimowski,  Krzysztof Kowalski

Uczniowie - Honorowi Krwiodawcy wyróżnieni podczas obchodów

X - lecia Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców

Michał Jastrzębski,  Maciej Kowalski, Krzysztof Snopkiewicz,  Daniel Zuchowicz,  Łukasz Rojek,  Patryk Gałązka,  Artur Kodym,  Adam Skarżyński, Tomasz Bałdyga,   Damian Chojecki, Konrad Grabowski,   Łukasz Jaczewski,  Anna Namięta,  Angelika Nowotka,   Marlena Pernach, Paulina Romańska, Bogdan Stępniak, Przemysław Tolak, Artur Wawryczuk,  Damian Wiśniewski,  Piotr Zalewski.

Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przekazała listy gratulacyjne. 


Źródło portal: Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Występ Zespołu 'Swing"
"W Dobrym Tonie"Zespół Taneczny "Swing"


Poczęstunek

Strona internetowa Węgrowa.

OBCHODY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W POWIECIE WĘGROWSKIM

Od wielu lat organizowane są w Węgrowie powiatowe obchody Honorowego Krwiodawstwa. W dniu 08 kwietnia 2014 roku odbyła się taka uroczystość pod patronatem Starosty Węgrowskiego w związku z jubileuszem X-lecia Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Prężnie działające Szkolne Koło Honorowych Krwiodawców z tej szkoły liczy obecnie 158 uczniów.

Zostało ono założone 23 lutego 2004 roku. Uczniowie ze Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców systematycznie oddają krew w punkcie pobrań krwi w przychodni rejonowej w Węgrowie oraz w ambulansie do pobierania krwi, który na zaproszenie Koła przyjeżdżał przez trzy kolejne lata do szkoły z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ostatnio był w szkole 24 marca 2014 roku. Uczniowie – honorowi krwiodawcy często oddają krew na rzecz konkretnego chorego, którego rodzina zwraca się z taką prośbą.

Założycielką i opiekunką  Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców jest wicedyrektor Halina Ulińska. W ciągu dziesięciu lat istnienia Koła było w nim ponad 1200 uczniów- honorowych krwiodawców. Większość z nich po ukończeniu szkoły nadal oddaje honorowo krew.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie był wielokrotnie organizatorem powiatowych obchodów Honorowego Krwiodawstwa. W kwietniu 2006 roku  obchody połączone były z pokazem ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych. W przedsięwzięciu wzięły udział jednostki Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach. Wielką rolę ma oddawana przez krwiodawców krew w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych w wypadkach. Młodzi krwiodawcy ze szkoły angażują się w różnego typu przedsięwzięcia. Członkowie Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców w 2006 roku brali udział w turnieju „Młoda krew ratuje życie”, wówczas 217 pełnoletnich uczniów oddało łącznie 120,6 litra krwi.

Na uroczystości 08 kwietnia 2014 roku przybyli: Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, Pan Mirosław Malewski - zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Pani Marzena Grędzicka Przybysz -  kierownik działu promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Pan Jarosław Grenda - Burmistrz Węgrowa, Pan Krzysztof Wyszogrodzki –Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa, Pan Tadeusz Ryczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa, Pani Anna Wieczorek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, podinspektor Andrzej Stryczula - zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Pan Artur Skóra - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawiciele zakładów patronackich szkoły firmy Hochland i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, dyrektorzy szkół, dyrektorzy firm i instytucji współpracujących ze szkołą, oraz honorowi krwiodawcy Powiatu Węgrowskiego i 158 uczniów – honorowych krwiodawców ze Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Były dyplomy uznania i upominki dla najaktywniejszych Honorowych Krwiodawców, które zostały ufundowane i wręczone przez Starostę Węgrowskiego, Burmistrza Węgrowa oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Węgrowie. Otrzymali je: Pan Antoni Jurkowski, Pan Wiesław Solka, Pan Leszek Dołowy, Pan Tadeusz Kowieski, Pani Bożenna Tegler, Pan Przemysław Skulimowski, Pan Krzysztof Kowalski oraz uczniowie – honorowi krwiodawcy:

1.    Kowalski Maciej kl. IV TM

2.    Jastrzębski Michał kl. kl. IV TM

3.    Snopkiewicz Krzysztof kl. IV TEk/TH

4.    Zuchowicz Daniel kl. IV TM

5.    Rojek Łukasz kl. kl. III TE

6.    Gałązka Patryk kl. IV TM

7.    Kodym Artur kl. II TE

8.    Skarżyński Adam kl. IV TM

9.    Bałdyga Tomasz kl. IV TE

10.  Chojecki Damian kl. III TM

11.  Grabowski Konrad kl. III TE

12.  Jaczewski Łukasz kl. IV TM

13.  Namięta Anna k. IV TR/TTW

14.  Nowotka Angelika kl. IV TEk/TH

15.  Pernach Marlena kl. IV TR/TTW

16.  Romańska Paulina kl. III TEk

17.  Stępniak Bogdan kl. IV TE

18.  Tolak Przemysław kl. IV TE

19.  Wawryczuk Artur kl. IV TEk/TH

20.  Wiśniewski Damian kl. IV TE

21.  Zalewski Piotr kl. IV TE

Spośród uczniów – honorowych krwiodawców najwięcej krwi oddał Maciej Kowalki uczeń klasy IC Technikum Mechanicznego, łącznie ponad cztery litry krwi.

Słowa uznania i podziękowania skierowane były do dyrekcji szkoły przez Starostę Węgrowskiego Pana Krzysztofa Fedorczyka, Burmistrza Węgrowa Pana Jarosława Grendę, dyrektora Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Pana Mirosława Malewskiego, dyrektor SPZOZ Pana Artura Skórę. W imieniu Krwiodawców głos zabrał Pan Antoni Jurkowski.

Uroczystość uświetniły piękne występy zespołów artystycznych szkoły: zespołu tańca towarzyskiego SWING i zespołu muzyczno-wokalnego W DOBRYM TONIE.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy spotkali się przy słodkim poczęstunku, którego sponsorami byli: Hochland Polska Sp. z o.o., Cukiernia Gromulska Dobrem, Cukiernia Joanna Piotrowska, Robert Kajdaniuk Węgrowa, Cukiernia Elżbiety Sewerynik z Węgrowa.

*       *      *

24. marca 2014 r. 

8. kwietnia 2013r.

*     *     *

SZKOLNE KOŁO HONOROWYCH KRWIODAWCÓW

 w Zespole Szkół Ponadgimazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Opiekun - mgr Halina Ulińska

W roku szkolnym 2013/2014 SKHK liczy  138 pełnoletnich uczniów -  honorowych krwiodawców.

 (10 stycznia 2014 r.) 

Szkolne Koło Honorowych Krwiodawców założyła w lutym 2004 roku mgr Halina Ulińska – wicedyrektor szkoły. 
 
Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom, że krew jest najbardziej cennym i niezastąpionym lekiem, a źródłem jej pozyskiwania jest zdrowy człowiek. Wychowankowie naszej szkoły stają się świadomi tego, że krew może być potrzebna w każdej chwili, każdemu z nas. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że ideą honorowego krwiodawstwa jest to, iż oddając cząstkę siebie, bez szkody dla siebie pomagamy drugiemu człowiekowi, ratując jego zdrowie i życie.
 
Uczniowie – honorowi krwiodawcy uczestniczą w spotkaniach i projektach dotyczących zdrowego trybu życia, idei honorowego krwiodawstwa, metod oddawania krwi, badań przedmiotowych i laboratoryjnych. Ponadto są uświadamiani jak należy zachować się po oddaniu krwi. Wszelkie tego typu spotkania mają na celu uświadomić młodzieży, że niezależnie od tego czy jest się dawcą, czy nie, krew podlega ciągłej wymianie, a jej składniki odnawiają się.
 
Nasi młodzi krwiodawcy angażują się w różnego typu przedsięwzięcia. Członkowie Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców w 2006 roku brali udział w turnieju „Młoda krew ratuje życie”, wówczas 217 pełnoletnich uczniów oddało łącznie 120,60 litra krwi.
 
W Szkolnym Kole Honorowych Krwiodawców prowadzony jest harmonogram oddawania krwi. Uczniowie oddają honorowo krew w punkcie pobrań w Przychodni Rejonowej w Węgrowie a także w ambulansie, który przysyła Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na prośbę Koła, ponieważ punkt pobrań krwi czynny raz w miesiącu nie jest w stanie pobrać krwi od wszystkich naszych uczniów honorowych krwiodawców. Często nasi honorowi krwiodawcy oddają krew na rzecz chorej konkretnej osoby.

Od 2004 roku w szkole zarejestrowano 1084 uczniów honorowych krwiodawców.

*  *  *

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 
Szkolne Koło Honorowych Krwiodawców
 
8. marca 2013r.
 
*     *     *
 
Akcja honorowego oddawania krwi:
 
organizator:
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie:
 
*       *      *
Deklaracje udziału w honorowym oddaniu krwi zadeklarowało 82 uczniów.
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Rejestracja zgłoszeń i weryfikacja danych dotyczących stanu zdrowia honorowych dawców krwi. 
 
 
 
 
 Fot. Każdy uczeń przed honorowym oddaniem krwi poddany był badaniom lekarskim w ambulansie "Solaris" 
 
W ambulansie "Solaris"  znajdują się cztery stanowiska poboru krwi.
 
 
*       *       *
 

Na zaproszenie opiekuna Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców, wicedyrektora szkoły mgr Haliny Ulińskiej przyjechali  do szkoły pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ambulansem "Solaris" . Pobrano maksymalną ilość krwi w godzinach 9.00 – 13.00.  W szkole od godziny 8.00 zarejestrowano 82 uczniów członków Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców, którzy tego dnia postanowili oddać krew. Każdy poddany był badaniom lekarskim w ambulansie w wyniku których osoby przeziębione, z podwyższoną temperaturą, niedowagą oraz z innych przyczyn zdrowotnych czy fizjologicznych nie były dopuszczone do oddania krwi. Cieszymy się, że zawsze mamy dużo więcej chętnych uczniów - honorowych krwiodawców, ponieważ w przypadku braku kwalifikacji do pobrania zawsze jest maksymalna ilość krwiodawców od których krew jest w stanie pobrać Punkt pobrań krwi w Przychodni Rejonowej w Węgrowie czy w czasie takiej akcji Ambulans CKiK.  Krew pobrano tego dnia od 43 uczniów Honorowych Krwiodawców. Zgłosili się także trzej absolwenci naszej szkoły, którzy byli członkami Szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców i nadal są Honorowymi Krwiodawcami. Jesteśmy zadowoleni z tak wspaniałej postawy naszych uczniów i dziękujemy, że chcą pomagać w ten szlachetny sposób w ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Tego dnia uczniowie honorowo  oddali prawie 20 litrów krwi.

Fot. Beata Kawałko organizator  Dnia Dawcy Szpiku w Węgrowie przy współpracy z  Fundacją DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska

W Zespole Szkół Ponadgimazjanych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w dniu 8. marca 2013r. odbyły się prelekcje poprzedzające Dzień Dawcy Szpiku w Węgrowie. Prezentacje zagadnień związnych z tematyką walki z białaczką prezentowała Beata Kawałko - przedstawiciel Fundacji DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych w Polsce. W spotkaniu brali udział wszyscy uczniowie najstarszych klas Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego z 12 klas (blisko 300 pełnoletnich uczniów). Godnym podkreślenia jest fakt, iż duża część uczestników spotkania należy do

Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi.

*      *     *

 Fot. Halina Ulińska - wicedyrektor szkoły przedstawia uczniom tematykę prelekcji.

Krwiodawstwo

Autor(rzy) fotografii: Janusz Baum, Tadeusz Kresa

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2013-01-27 13:33:05
Data utworzenia:2013-01-27 13:33:05
Data modyfikacji:2017-06-25 16:51:15
Liczba wyświetleń:7859

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl