Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

I LOMundurowa

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP

14 czerwca 2017 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP

Sala posiedzeń Senatu RP

Uczniowie I i II klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu z Marią Koc Wicemarszałkiem Senatu RP w najważniejszym dla Senatorów miejscu- sali obrad Senatu RP.  Dziękujemy Pani Marii Koc Wicemarszałek Senatu RP za okazaną życzliwość i wyjątkowe chwile w polskim parlamencie.

14 czerwca 2017 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzy o Senacie RP

Uroczysty charakter miało roztrzygnięcie konkursu Wiedzy o Senacie RP. Pani Anna Pomianowska- Bąk Wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu RP złożyła gratulacje Bartoszowi Cacko- uczniowi I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego za wykazanie się szczególną wiedzą o polskim parlamencie. Gratulujemy!

14 czerwca 2017 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Słowa podziękowania kierujemy dla Pana Michała Piotrowskiego Dyrektora Biura Senatorskiego Marii Koc Wicemarszałek Senatu RP za świetnie przygotowaną logistycznie wizytę uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w polskim parlamencie.

14 czerwca 2017 r.


TARGI PROOBRONNE PRO DEFENCE

Ogólnopolski Zlot Klas Mundurowych

OSTRÓDA, 1 - 3 czerwca 2017


Sandra Krajewska


I miejsce w Polsce

w Zawodach Strzeleckich O Puchar Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej w Kategorii Kobiet podczas Ogólnopolskiego Zlotu Klas Mundurowych.


Największy w historii szkoły sukces strzelecki. Brawo Sandra, jesteśmy z Ciebie dumni !!!

Kadra Programu PRO Defence: Magdalena Ceglarska- Kowal, Edyta Kozieł, Jarosław Besztak oraz Elżbieta Topolińska Wicedyrektor szkoły miała okazję usłyszeć słowa uznania dla naszych mundurowych za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły. Szczególnie miłe były słowa uznania za wyszkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. 

3 czerwca 2017 r.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego ks. generała Stanisława Brzóskę !

Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego ks. generała Stanisława Brzóskę i innych uczestników walk powstańczych 1863 roku zorganizowana przez Samorząd Powiatu Węgrowskiego odbyła się w miejscowości Stary Dwór w gminie Wierzbno. Poprzedziła ją konferencja i otwarcie wystawy "Ks. generał Stanisław Brzóska i inni Powstańcy"

26 maja 2017 r.

>>>>>>>>> Portal Starostwa Powiatowego w Węgrowie <<<<<<<<<<

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Odprawa

Uczniowie klas mundurowych  I i II LOm uczestniczyli w drugiej części projektu UPH w Siedlcach p/n: Moje bezpieczeństwo.

22 kwietnia 2017

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym

Młodzież działała pod kierunkiem pana Marcina Borkowskiego, byłego funkcjonariusza BOR  i zwycięzcy w I Mistrzostwach Europy w Ratownictwie Medycznym. Ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans pokonali w 2010 r. 38 zespołów z Europy oraz USA.

22 kwietnia 2017 r.

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Unikatowe zajęcia z Mistrzem Europy w Ratownictwie Medycznym

22 kwietnia 2017 r.

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym

Żarty się skończyły...

22 kwietnia 2017 r.

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym

Ćwiczenia praktyczne polegały na udziale w symulowanej akcji ratowania osób postrzelonych w czasie napadu.

22 kwietnia 2017 r.

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

Uczniowie- i nauczyciele- musieli opatrzyć rannych ( w akcji brali udział żywi ludzie, nie fantomy) i poradzić sobie w sytuacji stresu bojowego. Wychowawca II klasy LOM mgr Edyta Kozieł świetnie radzi sobie ze stresem i bronią.

22 kwietnia 2017 r.

Ratować…jak to łatwo powiedzieć.

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

Ależ to była akcja. Zawsze można polegać na wychowawcy I klasy LOM mgr Magdalenie Ceglarskiej -Kowal. 

22 kwietnia 2017 r.

Obchody 7 rocznicy tragedii smoleńskiej

Kościół pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy

Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

9 kwietnia 2017 r.

Obchody 7 rocznicy tragedii smoleńskiej

Kościół pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy

Patronat: Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP

9 kwietnia 2017 r.

Obchody 7 rocznicy tragedii smoleńskiej

Kościół pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy

Odsłonięcie tablicy pamięci prof. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP 

9 kwietnia 2017 r.

Uroczystość ślubowania uczniów I klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego

15 marca 2017 r.

>>>>>>> Portal Starostwa Powiatowego w Węgrowie <<<<<<<

>>>>>>>>>> Portal Urzędu Miasta Węgrowa <<<<<<<<<

>>>> Więcej na portalu I LOM <<<<

Uroczystość ślubowania uczniów I klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego

Halina Ulińska Wicestarosta Węgrowski

15 marca 2017 r.

>>>> Więcej  <<<<

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017 r.

>>>>>>>>>> Galeria <<<<<<<<<<

Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP i Poseł Grzegorz Woźniak

1 marca 2017 r. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pan Tomasz Staręga ze Stowarzyszenia Niezłomni odczytuje Apel Poległych

1 marca 2017 r.

>>>>>> Portal Starostwa Powiatowego w Węgrowie <<<<<<<

>>>>> Portal Urzędu Miasta Węgrowa <<<<<

I klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego

Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy mundurowych

Dzięki uprzejmości Pawła Tomyślaka - ratownika medycznego, uczniowie I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego mają okazję do praktycznego ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy. Wkrótce uczniowie sprawdzą nabyte umiejętności w rywalizacji z zakresu ratownictwa medycznego  pod czujnym okiem specjalistów.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest elementem współzawodnictwa proobronnego przeprowadzanego w cyklu zawodów "Sprawni Jak Żołnierze".

10 stycznia 2017 r.

I Mikołajkowy Turniej Siatkarski O Puchar Dyrektora ZSP w Węgrowie

Liceum Ogólnokształcące

Świetnie przygotowany, historyczny turniej siatkarski uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego to fantastyczna integracyjna przygoda siatkarek  z I klasy LO S.O.S. i mundurowych z I klasy LOM. Zespoły tworzyło czterech zawodników - po dwie osoby z w/w klas. Zabawa była wyśmienita przy wyjątkowo życzliwej atmosferze. 

Sędziami honorowymi I Mikołajkowego Turnieju Siatkarskiego były mgr Monika Skórka i mgr Magdalena Ceglarska Kowal, wychowawcy klas.

12 grudnia 2016 r.

I Mikołajkowy Turniej Siatkarski O Puchar Dyrektora ZSP w Węgrowie

Beata Szewczyk - Kapitan Drużyny  "PONY BUS"  

12 grudnia 2016 r.

I Mikołajkowy Turniej Siatkarski O Puchar Dyrektora ZSP w Węgrowie

Zdobywcy Pucharu Dyrektora ZSP w Węgrowie

"PONY BUS"

W składzie: Beata Szewczyk, Zofia Bindulska, Marcin Madziar i Mateusz Góralczyk.

12 grudnia 2016 r.

Mikołaj w klasie I mundurowej Liceum Ogólnokształcącego.

6 grudnia 2016 r.

Ewaluacyjna Debata Społeczna 2016

Powiatowa Komenda Policji w Węgrowie

Otwarcie oraz prowadzenie debaty: Halina Ulińska Wicestarosta Węgrowski i mł. insp. Andrzej Styrczula Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie. W podsumowaniu Powiatowy Komendant Policji w sposób szczególny pogratulował naszym mundurowym  pięknej patriotycznej, godnej naśladowania postawy oraz podziękował za wzorowy udział w wielu lokalnych przedsięwzięciach organizowanych przez węgrowską policję i instytucje samorządowe.

Halina Ulińska Wicestarosta Węgrowski podkreśliła obecność uczniów klas mundurowych na węgrowskiej debacie. Zwróciła uwagę na fakt, że  w trzyletnim okresie nauki w Liceum Ogólnokształcącycm prowadzona jest m.in. edukacja policyjna.

25 listopada 2016 r. 

Ewaluacyjna Debata Społeczna 2016

Powiatowa Komenda Policji w Węgrowie

W Debacie Ewaluacyjnej wzięli udział uczniowie I i II klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego pod opieką wicedyrektor mgr Elżbiety Topolińskiej oraz mgr Edyty Kozieł wychowawcy II klasy LOM.

25 listopada 2016 r. 

Współczesna struktura Wojska Polskiego

Uczniowie I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w ramach programowych zajęć edukacji wojskowej spotkali się z płk Krystynem Rosparą. Tematyka zajęć ściśle związana jest z prezentacją istotnych, z punktu widzenia celów kształcenia mundurowych, zasad budowy systemu obronnego państwa w tym szczególnie struktury Wojska Polskiego.

21 listopada 2016 r.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w NOSG w Warszawie

Sala reprezentacyjna Muzeum Niepodległości w Warszawie

W Muzeum Niepodległości w Warszawie funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Honory Gospodarza pełnił Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński.

Wśród gości przybyłych na tę wyjątkową uroczystość była również nasza delegacja, jedna z dwóch reprezentujących szkoły mundurowe. Zgodnie z tradycją wręczone zostały awanse na kolejne stopnie służbowe oraz „Odznaki Straży Granicznej” nadane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz akty mianowań na wyższe stopnie służbowe.

15 listopada 2016 r. 

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w NOSG w Warszawie

Sala reprezentacyjna Muzeum Niepodległości w Warszawie

Sandra Kresa i Adam Dejnarowicz uczniowie I klasy mundurowej godnie reprezentowali naszą szkołę na uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości organizowanych w sercu Warszawy Muzeum Niepodległości przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

15 listopada 2016 r.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w NOSG w Warszawie

Sala reprezentacyjna Muzeum Niepodległości w Warszawie

Uroczystość uświetnił koncert duetu „Arfacello”, który tworzą absolwentki Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie – wiolonczelistka Dorota Smolińska i harfistka Magdalena Miłaszewska-Delimat.

15 listopada 2016 r.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w NOSG w Warszawie

Sala bankietowa Muzeum Niepodległości w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński podczas okolicznościowego poczęstunku wykazał zainteresowanie naszą delegacją oraz  przekazał pozdrowienia społeczności klas mundurowych naszej szkoły oraz wszystkim uczniom i nauczycielom węgrowskiego zespołu.

Po raz pierwszy Sandra Kresa była przedstawiona jako Dowódca I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego.

15 listopada 2016 r.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w NOSG w Warszawie

Sala bankietowa Muzeum Niepodległości w Warszawie

W uroczystości uczestniczył również st. bryg. Zbigniew Szczygieł komendant miejski PSP m. st. Warszawy. Pan Komendant doskonale pamięta częste wizyty w powiecie węgrowskim z racji organizacji wielu imprez sprawnościowych organizowanych przez Powiatową PSP w Węgrowie. Niektóre z tych wydarzeń realizowane są w naszej szkole. Wymiana kilku symbolicznych zdań przez naszych mundurowych w takich okolicznościach to unikatowe doświadczenie edukacji pożarniczej.

15 listopada 2016 r.

Dowódca I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie

Sandra Kresa

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG NwOSG przekazali naszej szkole serdeczne zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Wśród naszej reprezentacji honory szkoły będzie pełniła m. in. Sandra Kresa Dowódca I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.

7 listopada 2016 r.

7. Noc w Instytucie Lotniska w Warszawie

15 października 2016 r.

7. Noc w Instytucie Lotniska w Warszawie

 Jubileusz 90-lecia Instytutu Lotnictwa obchodzony pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Dzień Edukacji Narodowej

Uczniowie II i I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego świętują Dzień Edukacji Narodowej  w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Wspólnie na ten świąteczny wyjazd udają się również "Niezłomni" z  Tomaszem Staręgą na czele. Opiekunami mundurowych są mgr Elżbieta Topolińska Wicedyrektor Szkoły, mgr Edyta Kozieł i mgr Magdalena Ceglarska Kowal - wychowawcy klas mundurowych.

14 października 2016 r.

Unikatowa musztra w Liceum Ogólnokształcącym.

Nie lada gratką było spotkanie  uczniów dwóch klas pierwszych mundurowej i mazowieckiej S.O.S Liceum Ogólnokształcącego na wspólnych zajęciach z musztry.  Dzięki uprzejmości kadry "Niezłomnych"  uczennice - siatkarki, miały wyjątkową okazję poznać trud edukacji wojskowej. Może wkrótce zorganizowany będzie  ciekawy rewanż na sali gimnastycznej... :)

O wyjątkowej aktywności i sprawności naszych ćwiczących uczniów niech świadczy fakt, iż niektórzy właśnie wrócili z Międzypowiatowej  Licealiady w Siedlcach.

6 października 2016 r.

Unikatowa musztra w Liceum Ogólnokształcącym.

Kadra ze Stowarzyszenia "Niezłomnych" była pod wrażeniem udanego unikatowego wspólnego ćwiczenia musztry. Wszyscy zostali nagrodzeni nie tylko wysoką oceną ale również grzecznościowym zaproszeniem na poligon sprawnościowy i  zasłużone ognisko...  

6 października 2016 r.

Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach.

Uczniowie I klasy służb mundurowych spędzili cenny czas w bielańskim muzeum w zasobach którego znajdują się wozy bojowe i różnorodny sprzęt wojskowy. Był to czas nie tylko świetnej zabawy edukacyjnej lecz również prawdziwa lekcja współczesnej historii. Opiekunami naszych mundurowych były mgr Joanna Skiba i mgr Magdalena Ceglarska-Kowal wychowawca klasy ILOM.

Mocnym akcentem pobytu w muzeum była wyczynowa walka w panitball i oczywiście ciepły posiłek przy ognisku.

26 września 2016 r.

Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach.

I klasa służb mundurowych Liceum Ogólnokształcącego

26 września 2016 r.

Mistrzyni ZSP w Węgrowie w Biegach Przełajowych 2016 r.

Joanna Siuchta uczennica klasy I mundurowej Liceum Ogólnokształcącego z mgr Wojciechem Wysockim - głównym sędzią zawodów.

16 września 2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami: mgr Konradem Kasperowiczem III LOM, mgr Edytą Kozieł II LOM i mgr Magdaleną Ceglarską-Kowal I LOM, mundurowi Stowarzyszenia Niezłomni z Tomaszem Staręgą i Tomaszem Salachem oraz ks. Emil Skobel.

Wśród Gości obecnych na inauguracji Halina Ulińska Wicestarosta Węgrowski i Michał Piotrowski Dyrektor Biura Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marii Koc.

1 września 2016 r.

W załączniku znajduje się bardzo dużej rozdzielczości zdjęcie - na pamiatkę inauguracji roku szkolnego

I_LOM_2016

Autor(rzy) fotografii: Janusz Baum

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.

Inauguracja_roku_szkolnego_20160901

Autor(rzy) fotografii: Klaudia, Rafał

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Inauguracja_20160901_3_MAX.jpg8,75MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2016-08-31 20:00:23
Data utworzenia:2016-08-31 20:00:23
Data modyfikacji:2017-06-16 12:54:34
Liczba wyświetleń:4523

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl