Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

Unia Europejska

Erazmus +

Nasza szkoła gościła dr Ernę Rekę Torok, mgr Zoltana Ilko i Daniela Contreasa doświadczonych przedstawicieli europejskich organizacji realizujących projekty UE w ramach programu Erazmus +.  Te kilkutygodniowe wyjazdy uczniów do przedsiębiorstw na terenie krajów Unii Europejskiej są całkowicie finansowane ze środków UE i stanowią ciekawą formę poznawczą kulturową i społeczną Europy.

  W wizycie studyjnej koordynatorów projektów realizowanych ze środków UE  Erazmus + /CEBA First Central European Benefit Association – Węgry, Austraining – Austria oraz Evolvo – Włochy/ uczestniczyli m. in. Judyta Skwierczyńska i Jacek Nowotniak wicedyrektor szkoły.

3 listopada 2016 r.

Uczestnicy kursu wizażu,

7 lutego 2015 r.


Kurs wizażu realizowany w cyklu projektu "Otwarty Rynek Pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzą warszawscy  instruktorzy Pro - Aktiv , 7 lutego 2015 r.

Kurs wizażu - "Otwarty Rynek Pracy", 7 lutego 2015 r.


Kurs wizażu ze środków EFS Unii Europejskiej, 7 lutego 2015 r.

Spotkanie uczestników projektu: „Otwarty Rynek Pracy”

 Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

6. marca 2014 r.

Węgrów, 6. marca 2014 r.

Otwarty rynek pracy – projekt Powiatu Węgrowskiego realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

Zespół Szkól Ponadgimnazjanych w Węgrowie realizuje projekt skierowany do uczniów ZSP w Węgrowie, ZSP w Sadownem, ZSZ w Ostrówku  w ramach priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

W ramach projektu uczniowie biorą udział w różnorodnych warsztatach, doskonalą swoje umiejętności i zdobywają wiedzę podczas zajęć z kultury żywego słowa, matematyki, ICT, języka angielskiego. Uczestniczą w warsztatach z zakresu bezpiecznego i ekologicznego wykorzystania energii elektrycznej, w ramach których zakupiono sprzęt fotowoltaiczny. Wezmą udział w kursach zawodowych, takich, jak: kurs obsługi wózka widłowego, kurs prawa jazdy kat B, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, wizażu, kelnerski, barmański. Uczniowie korzystają z doradztwa zawodowego. Są to zajęcia grupowe, a także indywidualne spotkania. Biorą także udział w warsztatach z przedsiębiorczości. W ramach projektu wsparcie otrzymał nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Sadownem. w zawodzie kucharz. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania ze specjalistycznych kursów zawodowych, takich jak kurs carvingu, czy dekoracji stołów. Zakupiony został sprzęt AGD: stół produkcyjny, lodówka, kuchenka mikrofalowa, ekspres ciśnieniowy, waga kuchenna, zastawa stołowa, robot kuchenny, garnki, sztućce, serwis kawowy oraz bielizna stołowa (obrusy, serwety) i odzież ochronna (bluzy, zapaski, itp.).  Uczestnicy projektu w okresie wakacji będą mogli skorzystać z dwutygodniowych praktyk zawodowych oraz miesięcznych staży w zakładach pracy, co przyczyni się do wzrostu ich umiejętności praktycznych, pozwoli poznać charakter i sposób wykonywania pracy  w zawodzie do którego się przygotowują.

Projekt rozpoczął się w październiku 2013 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu jest 132 uczniów z trzech szkól kształcących w zawodach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski.

                                                                                                                                                                                                                                        Asystent koordynatora

Już czas na staż … Co słychać w projekcie „Otwarty rynek pracy”?

W miesiącach lipiec – sierpień 2014r. beneficjenci projektu „Otwarty rynek pracy” w ogólnej liczbie 138 osób wzięli udział w stażach zawodowych zorganizowanych u pracodawców. Współpracę z pracodawcami nawiązano w ramach opracowanego programu rozwojowego szkół uczestniczących w projekcie. Staże odbyło 48 uczniów z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 58 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem oraz 38 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku. Każdy z nich zrealizował 160 godzin stażu zakończonego wydaniem stosownego zaświadczenia. Wszyscy stażyści otrzymali stypendia stażowe. Oprócz tego 31 osób wzięło udział w praktykach zawodowych: po 10 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego            w Węgrowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem oraz 11 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku. Zdaniem uczestników staży i praktyk nabycie nowych wiadomości i umiejętności zawodowych bezpośrednio na stanowisku pracy przyczyniło się do wzrostu efektywności i jakości kształcenia zawodowego. Podczas staży i praktyk beneficjenci mieli możliwość poznania realiów funkcjonowania zakładów pracy, praktycznego uczestniczenia w procesach produkcyjnych, usługowych, itp.

Dzięki stażom i praktykom beneficjenci projektu zapoznali się z nowoczesnymi metodami, technologiami, wyposażeniem zakładów pracy oraz zadaniami pracowników na różnych stanowiskach.

Mamy nadzieję, że tego rodzaju działania pozwoliły uczestnikom na podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przez co staną się oni bardziej atrakcyjni na współczesnym rynku pracy.

Asystent koordynatora

"Otwarty Rynek Pracy" - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Projekt priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

W okresie wakacji trwają bardzo oczekiwane przez 138 uczestników Projektu, m.in. uczniów Technikum i Szkoły Zawodowej bardzo  atrakcyjne praktyki i  miesięczne staże w zakładach pracy po których uczniowie otrzymują stypendia stażowe. Do interesujących miejsc staży należą np. restauracja AleGloria Magdy Gessler, Addit w Węgrowie , Hotel Victoria i Sobieski w Warszawie.

Na fotografii Dorota Damętko w czasie stażu w Restauracji "Domek"  w WęgrowieJ

Węgrów, 23. lipca 2014 r.

*        *       * 

Co słychać w projekcie „Otwarty rynek pracy”? – projekt Powiatu Węgrowskiego  realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie.

 23. sierpnia 2014 r.

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Węgrowie realizuje projekt skierowany do uczniów ZSP w Węgrowie, ZSP w Sadownem, ZSZ w Ostrówku  w ramach priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

W miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2014 r. beneficjenci projektu wzięli udział w specjalistycznych kursach zawodowych, których celem jest rozwijanie kompetencji zawodowych, co w przyszłości przełoży się na wzrost atrakcyjności uczestników kursów na rynku pracy. W kursie: Obsługa wózka widłowego wzięło udział 11 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 4 z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 3  z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku. Kurs ten zakończył się egzaminem.

Podzielony był na dwie części: teoretyczną, która odbywała się w szkole i praktyczną odbywającą się na placu manewrowym. Uczniowie biorący udział w tym kursie uczyli się zasad bezpieczeństwa w pracy z wózkiem widłowym, prowadzenia go oraz wykonywania różnych manewrów W kursie carvingu, czyli nauce rzeźbienia w owocach i warzywach oraz w kursie dekoracji stołów wzięło udział 21 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. W kursie kelnerskim uczestniczyło ogółem 45 osób, w tym: 21 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, 14 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie i 10 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku. W kursie barmańskim I stopnia uczestniczyło ogółem 35 beneficjentów, 21 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, 7 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie i 7 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku.

Po ukończeniu kursów wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające nabycie przez nich nowych umiejętności. Przed uczestnikami projektu jeszcze kurs na prawo jazdy.


 Asystent koordynatora

Uczestnicy kursu dekoracji stołów, Sadowne 26. maja 2014 r.

*         *         *

Kurs obsługi wózka widłowego w wymiarze 67 godzin

14 maja 2014 roku 11 uczniów Technikum (III TE i III TM) odebrało zaświadczenia o ukończeniu kursu dla

KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ORAZ BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH WYPOSAŻONYCH W TE URZĄDZENIA.

 Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczyli Piotr Łucak i Leszek Redosz.

Uczniowie ukończyli kurs w ramach projektu realizowanego w naszej szkole „Otwarty rynek pracy”  nr POKL.09.02.00-14-031/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskane przez uczniów uprawnienia zapewne przyczynią się do bardziej skutecznego wejścia na rynek pracy. Kurs przeprowadziła Firma Centrum Szkoleniowe TURBO Piotr Łucak.


Zakończenie kursu w Sadownem,  26. maja 2014 r.

Kurs obsługi wózków widłowych.

Uczestnicy zajęć kursu kelnerskiego, 

10. maja 2014 r.

Sadowne 12. grudnia 2013 r.Odnawialne źródła energii - panele fotowoltaniczne zainstalowane w ramach projektu

"Otwarty Rynek Pracy"

Węgrów

1.  kwietnia 2014 r.

Kurs barmański, 7. czerwca 2014 r.

Zajęcia z  carvingu, 9. maja 2014 r.


Efekty pracy uczniów- uczestników kursu Carvingu

*           *          *


 II Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie


uzyskały  

Certyfikat uczestnictwa w projekcie


"Razem możemy wiele"


Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Beneficjent: Powiat Węgrowski

Okres realizacji: 1 września 2013r. - 31 lipca 2015r.


*       *       *

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

oś 4 : Leader, Małe projekty:

 

Fot. Ryszard Kocon

"Warsztatowe zajęcia w szkolnej pracowni elektrycznej na temat odnawialnych żródeł energii

i instalacji urządzeń solarnych"

 

3 stycznia 2011r. - 5 kwietnia 2011r.

 

*  *  *

"Kurs przygotowawczy i egzamin kwalifikacyjny nadający uprawnienia elektryczne"

 

3 stycznia 2011r. - 5 kwietnia 2011r.

 

*  *  *

"Warsztatowe zajęcia w szkolnej pracowni elektrycznej na temat elektrycznego ogrzewania podłogowego i instalacji przeciwoblodzeniowych w gospodarstwach agroturystycznych"

 

4 października 2011r.- 15 grudnia 2011r.

 

*  *  *

"Kurs przygotowawczy i egzamin kwalifikacyjny nadający uprawnienia elektryczne"

 

4 października 2011r.- 15 grudnia 2011r.

*  *  *

"Warsztatowe zajęcia w szkolnej pracowni elektrycznej na temat odnawialnych żródeł energii i instalacji urządzen solarnych"

 

2 stycznia 2012r. - 7 marca 2012r.

 

*  *  *

Beneficjenci: osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. 

Realizacja programu:  Ryszard Kocon, Marian Paczóski.

 

*  *  *


Program Operacyjny Kapitał Ludzki


"Ja Też Potrafię"

okres: od 1. stycznia 2011r. do 31. maja 2011r.
 Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej ”,
Działania 7.3 „ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu, objętych wsparciem zostało - 20 Beneficjentów Ostatecznych :
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Projekt obejmował następujące działania:
• zajęcia, z zakresu sportu strzeleckiego w dyscyplinach – strzelania pneumatyczne i kulowe (małokalibrowe),
• zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego,
• wsparcie psychologiczno – pedagogiczne :
- antystresowe warsztaty dla młodzieży
- zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych
- zajęcia integracyjne
- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
- zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej
- zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

Realizacja programu: Taeusz Kresa, Konrad Kasperowicz.

* * *​

„Korzystam z szansy”

Projekt POKL.09.02.00-14-055/08
projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany w okresie od 17 listopada 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.
W ramach projektu przeprowadzone były zajęcia z języka angielskiego i przedsiębiorczości.

* * *​
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2013-02-06 21:16:53
Data utworzenia:2013-02-06 21:16:53
Data modyfikacji:2017-06-25 16:51:26
Liczba wyświetleń:5228

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl