Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

EGZAMINY POPRAWKOWE

Poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. 
9.00 – język rosyjski
9.00 – język polski
9.00 – PKM
12.00 – fizyka, biologia
12.00 – WOS
12.00 – zajęcia praktyczne
14.00 – W-F

Wtorek 27 sierpnia 2019 r.
9.00 – matematyka
9.00 – rachunkowość
9.00 – język angielski
9.00 – język obcy zawodowy 
9.00 – geografia
9.00 – historia