Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Cel konkursu: Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia. Zdjęcia WIOSNY powinny zostać zrobione na obszarze terenów chronionych wraz z otulinami w obrębie województwa mazowieckiego, takich jak: parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, lasy, łąki i inne.

Uczestnicy konkursu: Młodzież ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Zasady udziału w konkursie:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
  3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
  4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie.
  5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży.
  6. Fotografie powinny być wywołane w formacie co najmniej 15×21. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.
  7. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko).
  8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

Terminarz:
Prace należy dostarczyć do 01.04.2020 do pani Magdaleny Cyrych lub zostawić w bibliotece szkolnej.