Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – apel do rodziców/opiekunów