Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne