Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Kształcenie na odległość

Drodzy Uczniowie,Szanowni Nauczyciele, Rodzice.
Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia br., zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020 r. Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego określono sposób i tryb organizowania kształcenia na odległość.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja