Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

“Wakacje, znów mamy wakacje….” nie brzmi tak jak co roku. Dziś 26 czerwca 2020 roku mamy nietypowe zakończenie nietypowego roku szkolnego 2019/2020.

Rok szkolny właśnie dobiega końca. Wszystko przebiegało zgodnie ze szkolnym kalendarzem do 11 marca 2020 , do czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa. Od tego dnia bezpieczeństwo wszystkich ludzi nabrało innego znaczenia, stało się sprawą priorytetową. Przez kilka tygodni prowadzone było  nauczanie na odległość z powodu Covid- 19. Nasze domy dodatkowo zamieniły się w szkoły i miejsca pracy…

Dzisiejszy dzień, dla wielu w Was, Drodzy Uczniowie jest chwilą podsumowań czasu wytężonej pracy i nauki. Gratuluję wielu sukcesów w konkursach, olimpiadach i zawodach oraz wysokich średnich ocen. Zakończenie roku szkolnego jest również okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych i uroczystości powiatowych i miejskich.

Dziękuję także za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

Dziękuję wszystkim Wychowawcom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za współpracę, która była szczególna i wyjątkowa w tym roku szkolnym. Wszyscy staraliśmy się sprostać zadaniu zdalnej nauki. Włożony trud, życzliwość i troska o kształtowanie właściwych postaw młodzieży, zrozumienie i współpraca umożliwiły podsumować ten rok szkolny.

Słowa wdzięczności kieruję również do Rady Rodziców wspomagającej działania Szkoły i do Samorządu Szkolnego.

Szczególne gratulacje kieruję do Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy dziś podsumować mogą  trzyletnie nauczanie w naszej Szkole. Nie żegnamy się z Wami, bo mamy nadzieję, że będziecie kontynuować naukę w naszych szkołach dla dorosłych – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub też w Branżowej Szkole II Stopnia. 

Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia.

Życzę oczywiście zdrowych i bezpiecznych wakacji. Wykorzystajmy czas odpoczynku na regenerację sił.

Wszystko znowu będzie dobrze i spotkamy się razem we wrześniu w naszej Szkole!

Dyrektor Szkoły
Jacek Nowotniak