Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

EGZAMINY POPRAWKOWE

Poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. 9.00 – język rosyjski9.00 – język polski9.00 – PKM12.00 – fizyka, biologia12.00 – WOS12.00 – zajęcia praktyczne14.00 – W-F Wtorek 27 sierpnia 2019 r.9.00 – matematyka9.00 – rachunkowość9.00 – język angielski9.00

Czytaj dalej

Mamy to…

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 8 lipca opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1.

Czytaj dalej

Patronat

Wspierają Nas Giganci… „Nauka jest prezentem samym w sobie. Najlepszym jaki można dać i dostać” (S. King) Uniwersalizm, otwartość, a równocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem – to fundament naszej Szkoły i jej szczególny

Czytaj dalej