II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4 – letnie)


W ramach II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO funkcjonuje:

KLASA O PROFILU SPORTOWYM (S.O.S. dla dziewcząt), O PROFILU OGÓLNYM (dla dziewcząt i chłopców) ORAZ O PROFILU SŁUŻB MUNDUROWYCH (dla dziewcząt
i chłopców)

Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowym (S.O.S. dla dziewcząt) tworzy warunki uczestnictwa w codziennych treningach, kładzie nacisk na indywidualizację szkolenia, nie zapominając o bardzo ważnej płaszczyźnie dydaktycznej. Dzięki dużej ilości godzin z przedmiotów maturalnych uczeń ma realne szanse na odpowiedni i zrównoważony rozwój zarówno dydaktyczny jak i sportowy.

Bazę sportową stanowią obiekty sportowe naszej szkoły: hala sportowa, sala gimnastyczne, siłownia, sala lustrzana, gabinet masażu i rehabilitacji, korty, bieżnia i boisko.

Oferujemy:

 • naukę na jednej zmianie,
 • treningi specjalistyczne dla siatkarek,
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • udział w turniejach,
 • współpracę z fizjoterapeutą,
 • współpracę oraz możliwość trenowania z klubem PMKS NIKE Węgrów.

Łączymy uprawianie sportu z nauką. Na te dwa filary funkcjonowania naszej szkoły kładziemy jednakowy nacisk.

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie o profilu sportowym to osoba, która jest przygotowana do podjęcia studiów na wybranym kierunku oraz rozwijania zainteresowań i pasji związanych z piłką siatkową.


Liceum Ogólnokształcące o profilu służb mundurowych (dla dziewcząt i chłopców)

Oferta dla uczniów zainteresowanych wstąpieniem do służb mundurowych takich jak: policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna. Program jest realizowany w formie zajęć praktycznych i teoretycznych. Zajęcia odbywają się przy wparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o indeks na wszystkie kierunki wyższych szkół lub wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w innych służbach mundurowych.

Oferujemy:

 • naukę na jednej zmianie,
 • autorski program edukacji uczniów w zakresie edukacji policyjnej, wojskowej, pożarniczej i straży granicznej,
 • zajęcia specjalistyczne dotyczące kształcenia w zakresie służb mundurowych, musztry i strzelania (dostępność szkolnej strzelnicy) pod opieką instruktora strzelectwa,
 • porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej
 • współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej – z  5 Brygadą WOT w Ciechanowie,
 • współpraca z Jednostką Strzelecką Niezłomni Węgrów,
 • wyjazdy na zajęcia specjalizujące do jednostek służb mundurowych,
 • coroczny udział uczniów w zawodach: „O srebrne muszkiety” i „Sprawni jak żołnierze”.

Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym (dla dziewcząt i chłopców)

W centrum naszej uwagi jest uczeń, a także jakość kształcenia. Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym, ale i studiach wyższych.

Wdrażamy Wasze marzenia w życie!

Edukacja oparta jest na dobrych relacjach i kreatywnym współdziałaniu na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel – rodzic. W naszej szkole każdy uczeń znajduje swoje miejsce.

Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzony realizujemy w zespołach przedmiotowych co gwarantuje możliwość różnej konfiguracji rozszerzeń.

 Oferujemy:

 • naukę na jednej zmianie,
 • profesjonalną kadrę (nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego),
 • wsparcie ze strony szkoły,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • realizację projektów edukacyjnych.

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie o profilu ogólnym przygotowani są do podjęcia studiów na wybranym kierunku.