Podręczniki 2019

Ze względu na zamiany w przepisach prawa oświatowego oraz zmiany podstawy programowej prosimy rodziców o wstrzymanie się z zakupami podręczników do klas pierwszych Technikum (do przedmiotów zawodowych) do czasu pierwszych zajęć z nauczycielami.

Corocznie w miesiącu wrześniu na terenie szkoły organizowany jest kiermasz podręczników. W trakcie kiermaszu uczniowie mają możliwość kupić podręczniki od kolegów i koleżanek z klas programowo wyższych.