Rekrutacja 2019

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Dla absolwentów szkoły podstawowej

liceum (4-letnie)

klasa

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

klasa o profilu służb mundurowych

język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

klasa o profilu ogólno – sportowym (kierunek siatkarski )

język polski, język obcy, biologia, wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM ( 5-letnie)

zawód

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

technik elektryk

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik mechanik

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język obcy, biologia

technik handlowiec

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 –letnia)

zawód

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

mechanik pojazdów samochodowych

stolarz

elektryk

murarz – tynkarz

ślusarz

mechanik – operator pojazdów i maszyn

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

sprzedawca

fryzjer

język polski, matematyka, język obcy, geografia

cukiernik

piekarz

kucharz

język polski, matematyka, język obcy, biologia

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

LICEUM (3-letnie)

klasa

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

klasa o profilu służb mundurowych

język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

klasa o profilu ogólno-sportowym (kierunek siatkarski )

język polski, język obcy, biologia, wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM ( 4-letnie)

klasa

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

technik elektryk

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik mechanik

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka 

technik ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język obcy, biologia 

technik handlowiec

język polski, matematyka, język obcy, geografia

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 –letnia)

zawód

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

mechanik pojazdów samochodowych

stolarz

elektryk

murarz-tynkarz

ślusarz

mechanik-operator pojazdów i maszyn

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

sprzedawca

fryzjer

język polski, matematyka, język obcy, geografia

cukiernik

piekarz

kucharz

język polski, matematyka, język obcy, biologia