Rekrutacja 2019

INFORMACJA

W związku z wymaganymi zaświadczeniami lekarskimi od uczniów podejmujących kształcenie w szkołach zawodowych (szkoła branżowa, technikum), informujemy, że podmiotem z którym zawarto umowę na wykonanie badań jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Węgrowie

Poradnia Medycyny Pracy, ul. Przemysłowa 7

godziny pracy:

                            930 – 13 30  wtorki

                            8 00 – 15 00 środy

tel. 25 792 32 70

Dla kandydatów, którzy zechcą zamieszkać w internacie szkolnym

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów zainteresowanych zamieszkaniem w Internacie
w roku szkolnym 2019/2020 o złożenie wstępnej deklaracji w sekretariacie szkoły
(osobiście lub telefonicznie 25 792 2676) do dnia 20.08.2019 r.

Dni otwarte

Wybór szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej… Nie jest łatwo!… Dlatego dorośli – nauczyciele, rodzice i chyba wszyscy znajomi dzielą się swoimi ...
Czytaj Dalej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Dla absolwentów szkoły podstawowej

liceum (4-letnie)

klasa

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

klasa o profilu służb mundurowych

język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

klasa o profilu ogólno – sportowym (kierunek siatkarski )

język polski, język obcy, biologia, wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM ( 5-letnie)

zawód

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

technik elektryk

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik mechanik

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język obcy, biologia

technik handlowiec

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 –letnia)

zawód

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

mechanik pojazdów samochodowych

stolarz

elektryk

murarz – tynkarz

ślusarz

mechanik – operator pojazdów i maszyn

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

sprzedawca

fryzjer

język polski, matematyka, język obcy, geografia

cukiernik

piekarz

kucharz

język polski, matematyka, język obcy, biologia

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

LICEUM (3-letnie)

klasa

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

klasa o profilu służb mundurowych

język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

klasa o profilu ogólno-sportowym (kierunek siatkarski )

język polski, język obcy, biologia, wychowanie fizyczne

 

TECHNIKUM ( 4-letnie)

klasa

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

technik elektryk

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik mechanik

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka 

technik ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język obcy, biologia 

technik handlowiec

język polski, matematyka, język obcy, geografia

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 –letnia)

zawód

przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

mechanik pojazdów samochodowych

stolarz

elektryk

murarz-tynkarz

ślusarz

mechanik-operator pojazdów i maszyn

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

sprzedawca

fryzjer

język polski, matematyka, język obcy, geografia

cukiernik

piekarz

kucharz

język polski, matematyka, język obcy, biologia