Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Mamy to…

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 8 lipca opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla RPO na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój młodzieży”, Poddziałania 10.1.1. „Edukacja ogólna”. Na tej liście znalazły się dwa projekty, gdzie wnioskodawcą jest Powiat Węgrowski. Łączna wartość obydwu projektów wynosi 2 536 048,41 zł, a wnioskowana kwota to wartość 2 362 584,57 zł.

Projekt: Szkoły z Duchem Czasu – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego.

Realizowany będzie w okresie od 06.2019 do 06.2020 przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, II Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku. Wartość projektu wynosi 984 296,71 zł, z czego dofinansowanie dotyczy 934 316,89 zł. Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie Powiatu Węgrowskiego poprzez m.in. wdrożenie trzech kompleksowych programów edukacyjno – rozwojowych obejmujących uczniów i nauczycieli oraz wzmocnienie nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK, jak również indywidualizacji wsparcia uczniów niepełnosprawnych.

Źródło: www.powiatwegrowski.pl