Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Zajęcia specjalistyczne z żołnierzami WOT

28 listopada 2019 r. (czwartek) dla uczniów klas pierwszych mundurowych (1log, 1lop) zostały zorganizowane zajęcia specjalistyczne z żołnierzami WOT. W ramach podpisanego porozumienia o współpracy na rok 2019 realizowane są cykliczne spotkania, które obejmują realizację zaplanowanych zadań . Tym razem uczniowie pierwszą część zajęć realizowali w plenerze – musztra prowadzona przez żołnierzy WOT. Druga część spotkania teoretyczno – praktyczna to prezentacja sprzętu wyposażenia indywidualnego sekcji lekkiej piechoty, w tym sprzętu optycznego, elektroniki i uzbrojenia.