Zespół Szkół Ponadpodstawowych

REKRUTACJA!

Informujemy, że do 14 lipca (środa) wszyscy Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Przed złożeniem dokumentów w szkole należy w systemie rekrutacyjnym

https://powiatwegrowski.edu.com.pl/kandydat/

w zakładce „Arkusz osiągnięć” wprowadzić oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy (w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyników egzaminu trzeba wstawić wartość 0).
Kandydacie – Ósmoklasisto, jeżeli jeszcze nie złożyłeś u nas wniosku o przyjęcie do szkoły to serdecznie zapraszamy. Możesz wybierać z bogatej ofert kierunków kształcenia, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy. Masz na to czas do 14 lipca.
Szanowni Kandydaci, informujemy, że do 14 lipca br. możecie zmienić kolejność preferencji szkół, do których kandydujecie. Zmiana preferencji równoznaczna jest z koniecznością dostarczenia do szkoły poprawionego wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek złożony osobiście w sekretariacie – wydrukowany i podpisany przez Kandydata i Rodziców lub wniosek złożony w formie elektronicznej – wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub ePUAP).

Wielkość czcionki
Kontrast