Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Powrót do nauki stacjonarnej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
Organizacja pracy w szkole będzie odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy, że:

  • należy dezynfekować ręce,
  • należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły,
  • należy pamiętać o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, należy ten obowiązek respektować.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.)
Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół oraz procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Prosimy dbać o zdrowie swoje i innych!

Zajęcia stacjonarnie w szkole odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)