Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Harmonogram egzaminów maturalnych w maju 2022 r.