Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Służba Więzienna – wstąp w nasze szeregi”