Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowej – oddział przygotowania wojskowego