Zespół Szkół Ponadpodstawowych

EGZAMIN MATURALNY 2024 – wyniki, sesja poprawkowa

EGZAMIN MATURALNY 2024

  • Wyniki egzaminu maturalnego:

9 lipca 2024. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udostępni elektronicznie wyniki z egzaminu maturalnego. Uczniowie będą mogli poznać elektronicznie swoje wyniki w systemie ZIU (SIOEO) od godziny 8:30.

  • Świadectwa dojrzałości wydawane będą od dnia 9 lipca 2024 r. (wtorek)
    w Sekretariacie 102.

EGZAMIN MATURALNY w sesji poprawkowej 2024

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem, że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

UWAGA: Absolwenci składają dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie (załącznik 7) w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2024 r. do Sekretariatu 102.

Terminy egzaminów poprawkowych:

Część pisemna: 20 sierpnia 2024 r.

Część ustna: 21 sierpnia 2024 r.

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2024 r. dostępne będą do odbioru w dniu 10 września 2024 r. w Sekretariacie 102.