Szkoła Policealna

Informatyka

Słuchacze Szkoły Policealnej kształcący się w zawodzie technika informatyka na sobotnich zajęciach zapoznają się z budową stacjonarnego komputera i zdobywają wiedzę niezbędną do jego obsługi i konserwacji. W pięciu szkolnych pracowniach informatycznych uczniowie szkół średnich poznają  specjalistyczne programy, pakiety  biurowe oraz zapoznają się z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

27 luty 2016 r. 

Szkoła Policealna w Węgrowie

zawód: technik informatyk

Egzamin próbny z kwalifikacji E.12

Egzamin próbny w kwalifikacji E.12 w I grupie  przygotował mgr Jacek Nowotniak
16. maja 2014 r.

*       *       *

Pierwszy egzamin z kwalifikacji A.36 w zawodzie technik rachunkowości w Szkole Policealnej w Węgrowie

zgodnie z nową podstawą programową kształcenia zawodowego.

10 stycznia 2014 r.

*       *       *

Szkoła Policealna w Węgrowie

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia: 2 lata.

Zawód:

technik rachunkowości,

technik informatyki

Fot. Szkoła Policealna –  pracownia rachunkowość, 25 maja 2013r.

*       *       *

Organizacja kształcenia: szkoła zaoczna dla dorosłych.

Kwalifikacje dla zawodu technik rachunkowości:

Prowadzenie rachunkowości.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

*   *   *

 Kwalifikacje dla zawodu technik informatyki

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

*   *   *