Liceum

II Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie

w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

rok szkolny 2014 / 2015

podbudowa programowa – gimnazjum

profile oddziałów:

sportowy – siatkarski ośrodek szkolny S.O.S. 

 służb mundurowych /klasa patronacka Akademii Obrony Narodowej/

Podpisanie Porozumienia dotyczącego objęcia przez Akademię Obrony Narodowej

patronatem „Klas Mundurowych”  II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.

Porozumienie podpisują Pani dr Aneta Nowakowska – Krystman, Prorektor Akademii Obrony Narodowej, Pan płk dr hab. inż. Maciej Marszałek Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz mgr inż. Janusz Baum Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Akademia Obrony Narodowej

3. marca 2014 r.

Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” nadało II Liceum Ogólnokształcącemu w Węgrowie tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły”. Ideę ogólnopolskiego programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego w którym znaleźli się m. in. przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz członkowie Rządu RP.

II Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Laureat

II Ogólnopolskiego Konkursu

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń nadało II Liceum Ogólnokształcącemu w Węgrowie tytuł:

BEZPIECZNEJ SZKOŁY

oraz

członkostwo Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły”.

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu:

Fundacja Państwo Obywatelskie

Komitet Honorowy:

Sejm, Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Jerzy WenderlichWicemarszałek Sejmu RP

Maria Pańczyk-PozdziejWicemarszałek Senatu RP

Mieczysław AugustynSenator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

Włodzimierz CimoszewiczSenator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP

Ryszard KaliszPoseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Andrzej MisiołekSenator RP

Rafał MuchackiSenator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP

Andrzej Person Senator RP

Jadwiga Rotnicka Senator RP, Przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP

Zbigniew Rynasiewicz Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Janusz Sepioł Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

Michał SeweryńskiSenator RP, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji Senatu RP


Wojciech SzaramaPoseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

prof. Edmund WittbrodtSenator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP

Marek ZiółkowskiSenator RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP


Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej:

Jarosław GowinMinister Sprawiedliwości RP

Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Kuratorzy Oświaty:

Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Stanisław FaberŚląski Kurator Oświaty

Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty

Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator Oświaty

Anna ŁukaszewskaKujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty

Grażyna PrzasnyskaWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Elżbieta WalkowiakWielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Wasilenkop.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty

Radosław Wróblewski p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty


Rektorzy Wyższych Uczelni:

prof. dr hab. Dariusz WieluńskiProrektor ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu


Gospodarze Miast, Regionów:

Andrzej Bury
Wicestarosta Słupski

Piotr CałbeckiMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tadeusz Ferenc –
Prezydent Miasta Rzeszowa

Piotr Głowski
Prezydent Miasta Piły

Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

Wojciech Huczyński Burmistrz Miasta Brzeg

Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski

Henryk JaroszekStarosta Powiatu Mikołowskiego

Julian Joaś Burmistrz Miasta Krotoszyn

Jacek JończykStarosta Wadowicki

Bogusław KośmiderPrzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Józef Krawczyk Starosta Oświęcimski

Krzysztof LisStarosta Powiatu Szczecinek

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego

Marek MazurPrzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego

Bożentyna Pałka Wojewoda Świętokrzyski

Elżbieta PolakMarszałek Województwa Lubuskiego

Wojciech PorzychStarosta Bydgoski

Józef SebestaMarszałek Województwa Opolskiego

Marek SowaMarszałek Województwa Małopolskiego

Zbigniew Suchyta Burmistrz Miasta Strzegom

Wojciech SzczurekPrezydent Miasta Gdyni

Piotr UszokPrezydent Miasta Katowice

Tadeusz Wojtak Starosta Kraśnicki

Marek WoźniakMarszałek Województwa Wielkopolskiego

Michał ZaleskiPrezydent Miasta Torunia

Hanna ZdanowskaPrezydent Miasta Łodzi

Krzysztof ŻukPrezydent Miasta Lublin

Miasto Rybnik
Miasto Słupsk.

Udział w konkursie to wkład szkoły w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego, obrony przed patologiami. Do II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń przystąpiło ponad 1100 szkół. Nasza szkoła przeprowadziła od września 2012r. kilkadziesiąt imprez i przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych oraz wywiązała się z wielu trudnych zadań objętych konkursem. 

 *      *      *

Fot. Spotkanie z P. Janem Turkiem – węgrowskim prokuratorem.

II Ogólnopolski Konkurs

„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

udział w konkursie:

II Liceum Ogólnokształcące

19. marca 2013r.

Fot. Halina Ulińska – wicedyrektor szkoły prezentuje uczniom II Liceum Ogólnokształcącego

tematykę kolejnego spotkania w ramach Programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

  Fot. P. Jan Turek – prokurator,  przedstawia uczniom II Liceum Ogólnokształcącego zagadanienia z zakresu funkcjonowania prawa.  

Fot. II Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

*      *      *

Fot. Dominik  Kappes – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”

II Liceum Ogólnokształcące

Dominik Kappes – I miejsce etapie szkolym konkursu.

Warszawa 2013r.

 Fot. Uczniowie II Liceum Ogólnokszałcącego uczestnicy projektu „Pierwsze Kroki  Wolontariusza”.

Projekt „Pierwsze Kroki Wolontariusza”

 II Liceum Ogólnokształcące

zajęcia warsztatowe, wyjazdy i akcje charytatywne.

 Fot. Uczestnicy Projektu – uczniowie II Liceum Ogólnokszałcącego w Węgrowie.

Fot. I miejsce w Powiatowym Konkursie „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2013r.”

Powiatowy Konkurs

  „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2013”

Organizator:

Węgrowski Ośrodek Kultury.

Współorganizator:

Starostwo Powiatowe Węgrowie.

22. marca 2013r.

kategoria:

uczniowie szkoły ponadgimnazalnej.

 Fot. P. Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski wręcza nagrodę za I miejsce Konradowi Kowieskiemu, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.

I miejsce – Konrad Kowieski, ucz. I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Węgrowie.

III miejsce – Olga Słowik, ucz. I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Węgrowie.

Fot. Aleksandra Górska, Edyta Jaczewska  i  Olga Słowik – uczennice wyróżnione w powiatowym konkursie w 2013 r.

Fot. III miejsce w Powiatowym Konkursie „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2013 r.”

I klasa II Liceum Ogólnoształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

i redaktorzy „Głosu Węgrowa” przywołują wiosnę…