Akredytacja Erasmusa – działanie II


Dzień 12: 23.06.2023 – Ostatni dzień roboczy – podsumowanie praktyk

Nadszedł ostatni dzień praktyk zagranicznych we Włoszech, podczas którego oprócz kontynuacji powierzonych zadań praktycznych nasi podopieczni przeszli ewaluacje ze swoimi ...

Dzień 11: 22.06.2023 – Dzień roboczy

Przed ostatni dzień praktyk za nami!Mechanicy samochodowi brali udział w kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej napraw. Przyjmowali samochód do naprawy i ...

Dzień 10: 21.06.2023 – Dzień roboczy

Kolejny dzień praktyk za nami!Mechanicy samochodowi brali udział w kontroli międzyoperacyjnej i ostatecznej napraw. Przyjmowali samochód do naprawy i wypełniali ...

Dzień 9: 20.06.2023 Dzień roboczy

Młodzież z każdym dniem jest bogatsza o nową wiedzę i doświadczenie.Mechanicy samochodowi zapoznali się dzisiaj z prowadzeniem harmonogramu prac naprawczych ...

Dzień 8: 19.06.2023

Po weekendzie pełnym wrażeń czas na powrót naszej młodzieży do praktyk.Fryzjerzy odbyli zajęcia praktyczne z zakresu komunikacji, która odgrywa kluczową ...

Dzień 7: wycieczka do Wenecji 18.06.2023

Dzisiaj miała miejsce niezwykła przygoda! Nasza młodzież z Węgrowa wyruszyła na wycieczkę do Wenecji.Spacerując po wąskich uliczkach i mostach na ...
Loading...

Rusza rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kształcących się w zawodach Technik Agrobiznesu, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Fryzjer oraz Kucharz do wzięcia udziału w rekrutacji. Jest ona prowadzona w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmus 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznej w dniach od 12 do 23 czerwca 2023 roku, w ramach której uczniowie wezmą udział w 80-godzinnych praktykach zawodowych oraz programie edukacyjno-kulturowym. W sumie udział w niej weźmie 28 uczniów oraz 2 nauczycieli.
Zainteresowani uczniowie są proszeni o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie do Sekretarzu szkoły poprawnie wypełnionego Formularze Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika. Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w Sekretariacie szkoły, a także można je znaleźć poniżej w formie załączników.


Kolejny projekt w ramach Akredytacji Erasmusa przed nami!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875. Jest to pokłosie otrzymanej Akredytacji w ramach Programu Erasmus+, która gwarantuje uproszczoną procedurę pozyskiwania funduszy na organizowanie zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła zawdzięcza to swojemu wieloletniemu doświadczeniu i implementowaniu różnych międzynarodowych działań na wysokim poziomie jakościowym.

W ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, 28 uczniów oraz dwóch nauczycieli wyjedzie do Włoch na 12-dniową mobilność, w ramach której realizowany będzie 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy. W związku z powyższym uczniowie pracować będą w uznanych i renomowanych włoskich przedsiębiorstwach, ale także poznawać kulturowe dziedzictwo tego kraju. Partnerem projektu jest włoska organizacja Futuro e Progresso z Padwy, z którą niedawno nawiązaliśmy współpracę.

Głównym celem projektu jest rozwój wśród uczniów wiedzy, umiejętności i doświadczenia związanego z kształconym zawodem. Cele szczegółowe to:

  • Rozwój umiejętności miękkich, które są bardzo wysoko cenione na rynku pracy.
  • Podniesienie u uczniów i nauczycieli poziomu umiejętności językowych, z naciskiem na słownictwo branżowe związane z kształconym zawodem.
  • Zapoznanie się z krajem docelowym (Włochy) i jego dziedzictwem kulturowym.
  • Podniesienie poziomu kształcenia w szkole, a co za tym idzie – jej renomy w regionie.
  • Nawiązywanie przez szkołę nowych partnerstw międzynarodowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.
  • Zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na rynku pracy w przyszłości, poprzez wyposażenie ich w zestaw konkretnych umiejętności i doświadczeń, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i angielskim.
  • Poznanie metodologii pracy w innym kraju UE i adaptacja najlepszych praktyk w polskich realiach.
  • Wzrost pewności siebie i innych pozytywnych postaw wśród uczniów.

Warto zaznaczyć, że szkoła realizowała już trzy podobne projekty – w sumie pięć wyjazdów na praktyki zagraniczne, które finansowane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” oraz Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”, a także projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789 w ramach Akredytacji Erasmusa.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły oraz zakładki projektu, gdzie wkrótce pojawią się kolejne informacje.