Samorząd Uczniowski

 1. Jan Wielądek 4TA/TE – przewodniczący
 2. Ładosz Julia 2lom – wiceprzewodniczący
 3. Wincenciak Martyna 2loo – sekretarz
 4. Krasna Julia 1ek – skarbnik
 5. Tarchanian Anusz 3lom
 6. Polak Jakub 3h
 7. Ojdana Julia 3d
 8. Piechowicz Paweł 4m
 9. Marchela Amelia 4TEK
 10. Stelmach Krzysztof 1lom
 11. Pakieła Oliwia 1lo
 12. Matusik Dawid 1m
 13. Wojtyński Bartosz 2ah
 14. Wierzchołowski Oliwier 2em
 15. Mateusiak Katarzyna 2d
 16. Przesmycki Norbert 2w
 17. Wronka Wiktoria 3ek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – pani Brygida Strąk.