Zespół

Budynek główny szkoły –  zima.

Budynek główny szkoły – wiosna.

Budynek główny szkoły – lato 

Budynek główny szkoły – jesień.

*   *   *

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Technikum

technik: elektryk, ekonomista, handlowiec,  mechanik, agrobiznesu, informatyk

II Liceum Ogólnokształcące

Profil klasy: sportowy – Mazowiecki Siatkarski Ośrodek Szkolny w Węgrowie, klasa Patronacka PZPS

Profil klasy: klasa mundurowy – klasa Patronacka Akademii Obrony Narodowej. 
Podpisanie Porozumienia dotyczącego objęcia przez Akademię Obrony Narodowej patronatem „Klas Mundurowych”  II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Porozumienie podpisują Pani dr Aneta Nowakowska – Krystman, Prorektor Akademii Obrony Narodowej, Pan płk dr hab. inż. Maciej Marszałek Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz mgr inż. Janusz Baum Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Szkoła Branżowa I Stopnia

elektryk, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa

*  *  *

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna

technikum rachunkowości, technik informatyk 

*     *     *

Warsztaty szkolne

Internat

5 pracowni komputerowych

Strzelnica sportowa

Biblioteka szkolna

* * *

Fot. Internat – znajduje się za budynkiem głównym szkoły

Kuchnia w internacie szkolnym

Uproszczony szkic mapy terenu szkoły

*   *   *

Fot. Pracownia informatyczna – sala 203, budynek główny

*       *      *

Fot. Pracownia informatyczna – sala 202, budynek główny.

Fot. Pracownia informatyczna sala 201 – budynek główny.

*      *     *

Fot. Otoczenie budynku głównego szkoły przy ulicy Bohaterów Warszawy 10

Fot. Kort tenisowy i w oddali obiekt strzelnicy sportowej oraz  stadion sportowy

Fot. Pielęgnacja lekkoatletycznego stadionu sportowego naszej szkoły