Projekt – „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie Kolejny, IV etap wdrażania projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu ...
Czytaj Dalej

Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

Zgodnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne ...
Czytaj Dalej

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

Jednym z ważnych zadań realizowanych w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest utworzenie i ...
Czytaj Dalej

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących ...
Czytaj Dalej

WSPARCIE DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W ZAKRESIE PROJEKTU SCWEW

W ramach współpracy z SCWEW miesiąc kwiecień i maj 2022 zaowocowały bogatym wsparciem dla Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum ...
Czytaj Dalej

Konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER”

29 marca 2022 r. - konferencja "INKLUZJA BEZ BARIER" inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie. Zespół Szkół ...
Czytaj Dalej
Loading...