Projekt – „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących ...
Czytaj Dalej

WSPARCIE DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W ZAKRESIE PROJEKTU SCWEW

W ramach współpracy z SCWEW miesiąc kwiecień i maj 2022 zaowocowały bogatym wsparciem dla Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum ...
Czytaj Dalej

Konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER”

29 marca 2022 r. - konferencja "INKLUZJA BEZ BARIER" inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie. Zespół Szkół ...
Czytaj Dalej

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Manifestując odrębność, z której poczuciem na co dzień zmagają się osoby z Zespołem Downa "w tym dniu zakładamy skarpetki nie ...
Czytaj Dalej

Wsparcie specjalistyczne dla uczniów w ramach współpracy z SCWEW

W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami i problemami współpraca z SCWEW umożliwia wsparcie specjalistów zewnętrznych ...
Czytaj Dalej

Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego 2022 obchodziliśmy DZIEŃ CHORÓB RZADKICH. Nauczyciele, wychowawcy w ramach spotkań z uczniami Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ...
Czytaj Dalej