Projekt – „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Warsztaty ogólnorozwojowe z elementami szermierki

2 marca 2023r. uczniowie naszej szkoły w ramach współpracy ze SCWEW wzięli udział w warsztatach ogólnorozwojowych z elementami szermierki prowadzonych ...
Czytaj Dalej

Edukacja włączająca szansą dla optymalnego rozwoju uczniów

Dzieci z różnego typu zaburzeniami czy niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia w procesie kształcenia lub specjalnej organizacji nauki. Odpowiedź na te potrzeby ...
Czytaj Dalej

Uroczyste obchody upamiętniające 160 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

20 stycznia 2023r. SOSW i szkoły partnerskie w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” włączyły się w uroczyste obchody upamiętniające 160 ROCZNICĘ ...
Czytaj Dalej

Wystąpienie przedstawiciela SCWEW w Węgrowie podczas konferencji w Wyszkowie

Lider SCWEW w Węgrowie Pani Hanna Kasperowicz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w ...
Czytaj Dalej

Działania MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej – konferencja „Dostępna szkoła”

Problematyka edukacji włączającej jest obecna w przestrzeni publicznej, ale wiedza na ten temat w społeczeństwie nadal jest niewystarczająca. Jedną z ...
Czytaj Dalej

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie Kolejny, IV etap wdrażania projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu ...
Czytaj Dalej
Loading...