Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Konferencja podsumowująca projekt zorganizowana przez ORE

Przedstawiciele SCWEW w Węgrowie wzięli udział w konferencji „Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego – podsumowanie projektu” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Odbyła się ona w dniach 5 – 6 czerwca 2023 r. Miała formę online. Dotyczyła podsumowania projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, eksperci Centrum Koordynującego, przedstawiciele SCWEW, nauczyciele oraz inni zainteresowani. Podsumowania projektu dokonała Pani Agnieszka Pietryka, która omówiła wdrażane przedsięwzięcia. Zwróciła uwagę na to, że głównym celem działań było udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Temu celowi podporządkowano realizację obu projektów: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz wynikającego z niego projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Program konferencji był bardzo bogaty. Dotyczył różnorodnych zagadnień związanych z tworzeniem oraz pilotażowym wdrażaniem modelu SCWEW, współpracą z interesariuszami, rozpoznawaniem potrzeb przedszkoli i szkół oraz organizowaniem wsparcia odpowiadającego na te potrzeby. Omówiono działanie wypożyczalni SCWEW oraz wpływ tej formy wsparcia na realizację zadań, pracę nauczycieli i funkcjonowanie uczniów. Przedstawiono założenia i przebieg ewaluacji projektu oraz wypracowane wnioski i rekomendacje. Nawiązano do form wsparcia tego typu istniejących w innych krajach. Przeanalizowano kwestie związane z przyszłością SCWEW. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia prezentacji filmowych przygotowanych przez placówki realizujące zadania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Informacje przekazane podczas konferencji okazały się niezwykle przydatne. Przybliżyły kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz koncepcji działania SCWEW. Pokazały, jak korzystne dla funkcjonowania szkół oraz rozwoju uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych jest organizowane tak kompleksowego wsparcia. Nagranie konferencji będzie dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.