Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Do zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie należy dokształcanie uczniów – młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. ZSP umożliwia teoretyczne przygotowanie młodocianych do egzaminów z nauki zawodu poprzez organizację turnusów dokształcania teoretycznego I, II i III stopnia w określonych zawodach.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników to forma kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.

Doskonalenie młodocianych w ZSP odbywa się w formie turnusów. Dla uczniów klas wielozawodowych nauka w ramach turnusu trwa 4 tygodnie. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego powinna wynosić co najmniej 20. Uczniowie są przyjmowani na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie prowadzi turnusy dokształcające I, II i III stopnia dla młodocianych pracowników w zawodach:


Kurs dokształcający w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

III stopnia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

nr zawodu wg klasyfikacji zawodów – 816003

Dobiegł końca 140 godzinny kurs organizowany cyklicznie w szkole w ramach koordynacji wojewódzkiej kształcenia ustawicznego. Warto dodać, że nasza szkoła jako jedna z nielicznych podjęła się tego trudnego zadania, w tym roku szkolnym taki kurs organizowany był jeszcze w Zielonej Górze.

8 kwietnia 2017 r. 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy III stopnia

Kwalifikacja: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Wśród uczestników, którzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu znalazła się grupa 8 uczniów naszej szkoły kształconych w zawodzie operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego pod patronatem firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w Węgrowie

 Opiekunem grupy kursowej z powiatów: sokołowskiego i węgrowskiego  była  mgr Anna Salach.

8 kwietnia 2017 r.

Kurs dokształcający w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

III stopnia w zawodzie elektryk (nr zawodu wg klasyfikacji zawodów – 741103)

Dobiegł końca 140 godzinny kurs dla elektryków. Rada pedagogiczna podsumowała wyniki kształcenia zawodowego elektryków i  wysoko oceniła ich pracę. Zajęcia dydaktyczne prowadziła kadra specjalistów kształcenia zawodowego: Adam Uliński, Ryszard Kocon, Eugeniusz Kudelski, Marian Paczóski, Bogusław Miąsik i Fabian Ubgoaja.

Opiekunem grupy kursowej z powiatów: garwolińskiego, mińskiego, sokołowskiego i węgrowskiego  była Anna Salach.

18 marca 2016 r.

Kurs dokształcający w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 I stopnia w zawodzie sprzedawca (nr zawodu wg klasyfikacji zawodów – 522301) 

Dobiegł końca 140 godzinny kurs dla sprzedawców. Rada pedagogiczna wysoko oceniła solidną i systematyczną pracę uczniów oraz osiągnięte efekty ich kształcenia. Zajęcia dydaktyczne prowadziła kadra specjalistów kształcenia zawodowego: Anna Salach, Joanna Gołębiewska – Kokoszko, Agnieszka Dżbik, Ewa Sawicka i Wioletta Fedorczyk.

Opiekunem grupy kursowej z Sadownego, Ostrówka i Węgrowa była Anna Salach.

18 marca 2016 r.

Zakończenie kursu II stopnia w zawodzie sprzedawca

Wicedyrektor mgr Jacek Nowotniak wręczył zaświadczenia uczestnikom miesięcznego kursu zawodowego II stopnia w zawodzie sprzedawca. Opiekunem kursu była mgr Anna Salach a mgr Janusz Zdziebiorski jednym z nauczycieli teoretycznych 

30 października 2015 r.

Zakończenie kursu II stopnia w zawodzie sprzedawca

Uczestnicy kursu II stopnia realizowali program intensywnego kształcenia teoretycznego przedmiotów zawodowych. Wicedyrektor mgr Jacek Nowotniak i mgr Anna Salach wręcza zaświadczenia o ukończeniu kursu.

30 października 2015 r.

Zakończenie kursu II stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Wicedyrektor mgr Jacek Nowotniak wręczył zaświadczenia uczestnikom miesięcznego kursu zawodowego II stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Opiekunem kursu była mgr Anna Salach a mgr Janusz Zdzieborski jednym z nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.

30 października 2015 r.