Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
07-100 Węgrów, ul. Bohaterów Warszawy 10
nr rachunku bankowego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie:
20 9236 0008 0000 0840 2000 0010

Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca – Anita Bardadyn (kontakt: przewodniczacy_rr@zsp.wegrow.pl)
  • Wiceprzewodniczący – Grzegorz Koseła
  • Sekretarz – Magdalena Laskowska
  • Członek Prezydium – Ewa Skłodowska
  • Członek Prezydium – Katarzyna Rychlik

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodnicząca – Anna Roguska
  • Członek – Katarzyna Puchalska
  • Członek – Joanna Rybak
  • Członek – Małgorzata Szczęsna
  • Członek – Iwona Solka