Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
07-100 Węgrów, ul. Bohaterów Warszawy 10
nr rachunku bankowego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie:
20 9236 0008 0000 0840 2000 0010

Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący – Grzegorz Koseła (kontakt: przewodniczacy_rr@zsp.wegrow.pl)
  • Wiceprzewodniczący – Anna Pawlak
  • Sekretarz – Magdalena Laskowska
  • Członek Prezydium – Ewa Skłodowska
  • Członek Prezydium – Wioleta Turek

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodnicząca – Wioleta Pikulska
  • Członek – Katarzyna Puchalska
  • Członek – Joanna Polak
  • Członek – Małgorzata Szczęsna
  • Członek – Hanna Malinowska