Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca – Anita Bardadyn (kontakt: przewodniczacy_rr@zsp.wegrow.pl)
  • Wiceprzewodniczący – Grzegorz Koseła
  • Sekretarz – Monika Kałuska
  • Członek Prezydium – Iwona Sobotka
  • Członek Prezydium – Katarzyna Rychlik

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodnicząca – Elżbieta Kocon
  • Członek – Krzysztof Adaśko
  • Członek – Joanna Rybak
  • Członek – Małgorzata Szczęsna
  • Członek – Iwona Solka