Akredytacja Erasmusa – działanie III


Praktyki zagraniczne – 19.04.2024 piątek

To niemożliwe, że już koniec. Sami nie wiemy, kiedy minęło nam 12 dni praktyk zawodowych w Grecji. Zanim jednak wyruszymy ...

Praktyki zawodowe – 16.04.2024 wtorek

W drugi tydzień naszej greckiej mobilności wchodzimy z wielkim entuzjazmem. Jak mawiają – apetyt rośnie w miarę jedzenia tak i ...

Praktyki zawodowe – 15.04.2024 poniedziałek

I tak oto zaczynamy drugi tydzień praktyk zawodowych w Grecji. Po fascynującym weekendzie i realizacji programu kulturowego, pełni energii zabieramy ...

Praktyki zagraniczne – 14.04.2024 niedziela Meteory

Dziś niedziela, będzie aktywnie. I pięknie! Zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy na kolejna w ramach programu kulturowego, wycieczkę fakultatywną zobaczyć słynne ...

Praktyki zagraniczne – 12.04.2024 piątek

I tak oto minął nam pierwszy tydzień praktyk zawodowych w Grecji. Nasi uczniowie dzielnie mierzyli się z powierzonymi zadaniami. Wytrwale ...

Praktyki zagraniczne – 11.04.2024 czwartek

Yasas Kochani,Choć za nami już czwartek, a tydzień powoli dobiega końca, wcale nas to nie zniechęca do szlifowania swoich umiejętności ...

Wyniki rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznej w dniach od 8 do 19 kwietnia 2024 roku, w ramach której uczniowie wezmą udział w 80-godzinnych praktykach zawodowych oraz programie edukacyjno-kulturowym. W sumie udział w niej weźmie 25 uczniów oraz 2 nauczycieli. Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!
Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550 jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096123.


Rusza rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kształcących się w zawodach Technik Informatyk, Mechanik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Ekonomista do wzięcia udziału w rekrutacji. Jest ona prowadzona w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznej w dniach od 8 do 19 kwietnia 2024 roku, w ramach której uczniowie wezmą udział w 80-godzinnych praktykach zawodowych oraz programie edukacyjno – kulturowym. W sumie udział w niej weźmie 25 uczniów oraz 2 nauczycieli.
Zainteresowani uczniowie są proszeni o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie do Sekretariatu szkoły poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika. Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w Sekretariacie szkoły, a także można je znaleźć poniżej w formie załączników.
Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550 jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096123.Kolejny projekt w ramach Akredytacji Erasmusa przed nami!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550. Jest to pokłosie otrzymanej Akredytacji w ramach Programu Erasmus+, która gwarantuje uproszczoną procedurę pozyskiwania funduszy na organizowanie zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła zawdzięcza to swojemu wieloletniemu doświadczeniu i implementowaniu różnych międzynarodowych działań na wysokim poziomie jakościowym. Jest to już trzeci dofinansowany w ramach Akredytacji projekt!

W ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550, 25 uczniów oraz dwóch nauczycieli wyjedzie do Grecji na 12-dniową mobilność, w ramach której realizowany będzie 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy. W związku z powyższym uczniowie pracować będą w uznanych i renomowanych włoskich przedsiębiorstwach, ale także poznawać kulturowe dziedzictwo tego kraju. Partnerem projektu jest grecka organizacja Olympus Education Services, z którą współpracujemy od wielu lat.

Głównym celem projektu jest rozwój wśród uczniów wiedzy, umiejętności i doświadczenia związanego z kształconym zawodem. Cele szczegółowe to:

  • Rozwój umiejętności miękkich, które są bardzo wysoko cenione na rynku pracy.
  • Podniesienie u uczniów i nauczycieli poziomu umiejętności językowych, z naciskiem na słownictwo branżowe związane z kształconym zawodem.
  • Zapoznanie się z Grecją i jej dziedzictwem kulturowym.
  • Podniesienie poziomu kształcenia w szkole, a co za tym idzie – jej renomy w regionie.
  • Nawiązywanie przez szkołę nowych partnerstw międzynarodowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.
  • Zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na rynku pracy w przyszłości, poprzez wyposażenie ich w zestaw konkretnych umiejętności i doświadczeń, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i angielskim.
  • Poznanie metodologii pracy w innym kraju UE i adaptacja najlepszych praktyk w polskich realiach.
  • Wzrost pewności siebie i innych pozytywnych postaw wśród uczniów.

Warto zaznaczyć, że szkoła realizowała już kilkanaście podobnych projektów, które finansowane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” oraz Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”, a także projekty realizowane w ramach Akredytacji Erasmusa.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły oraz zakładki projektu, gdzie wkrótce pojawią się kolejne informacje.