Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim


Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim

Na przełomie lipca i sierpnia 5 uczniów i 5 uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” odbywało staże uczniowskie u pracodawców. Realizacja staży pozwoliła uzyskać doświadczenie i nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach. Podwyższone zostały kompetencje zawodowe uczniów. We wrześniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie rozpoczęła się realizacja wsparcia dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”. W ZSP w Węgrowie został utworzony Punkty Informacji i Kariery (PIK). W PIK-u uczniowie mają dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji multimedialnych związanych z tematem doradztwa zawodowego. Przy realizacji wsparcia edukacyjno-doradczego wykorzystywane są zasoby serwisu: https://infozawodowe.mein.gov.pl/, w szczególności materiały multimedialne: https://infozawodowe.mein.gov.pl/zawody/.
Działania edukacyjno-doradcze w ramach Punktu Informacji i Kariery to czas trwania projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”, którego realizacja została przewidziana do 31 grudnia 2023 r. Od 16 września w zakresie projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”, realizowany był cykl warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (prowadzone z wykorzystaniem TIK). Uczestnicy piętnastogodzinnego bloku ciekawych zajęć nabyli nowe kompetencje kluczowe.
31.10.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, zakończono szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli pt. „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” i „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”. Udział w szkoleniu wzięło 44 uczniów oraz 4 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin zewnętrzny, potwierdzający posiadanie kwalifikacji i umiejętności w zakresie ww. tematyki szkoleń.
W pierwszych dniach listopada do naszej szkoły trafiło doposażenie pracowni technologii w postaci tokarki. Doposażenie pracowni zakupione w projekcie uatrakcyjni proces kształcenia oraz pozwoli w pełni realizować cele edukacyjne.