Internat

Internat jest czynny od poniedziałku 6:00 do piątku 16:00

INTERNAT ZSP ZAPEWNIA :

 • właściwe warunki do nauki;
 • możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności,
 • pracę w Młodzieżowej Radzie Internatu;
 • całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej;
 • dobre warunki lokalowe – pokoje 2 i 3 osobowe, rozlokowane na dwóch kondygnacjach;
 • do dyspozycji mieszkańców: świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny, aneks kuchenny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
 • współpracę z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogami szkolnymi.

ATUTY INTERNATU ZSP:

 • bardzo bliska odległość do szkoły ( Internat na terenie szkoły);
 • korzystne warunki finansowe, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu opłata obejmuje tylko całodzienne wyżywienie;
 • życzliwa atmosfera sprzyjająca nauce i wypoczynkowi;
 • atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego;
 • współpraca z instytucjami w celu zaspokojenia potrzeb młodzieży.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do internatu, powinien złożyć bezpośrednio w internacie wniosek o przyjęcie do internatu.