Projekt – „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie


Rusza rekrutacja do II części projektu3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego!” – II mobilność

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim załącznikami do niniejszego ogłoszenia, a szczególnie z regulaminem rekrutacji, który określa zasady i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie. II mobilność w projekcie, której dotyczy niniejsza rekrutacja obejmuje uczniów kształcących się w następujących zawodach: Technik Agrobiznesu (8 uczniów), Fryzjer (8 uczniów), Mechanik Pojazdów Samochodowych (6 uczniów) oraz Kucharz (6 uczniów). W sumie 28 osób. Mobilność Odbędzie się między 18.05-29.05.2020. Wszelkie potrzebne dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć w załącznikach lub sekretariacie szkoły.Zapraszamy serdeczenie do śledzenia postępów w realizacji projektu „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na stronie projektu udostępniane będą różne treści w postaci opisów czy zdjęć z pobytu w Grecji, a także samych przygotowań.
https://www.facebook.com/321-Start-Inwestycja-w-wiedzę-bramą-do-sukcesu-zawodowego-114003046684876/?modal=admin_todo_tour


Rusza rekrutacja do II części projektu „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego!” – II mobilność

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim załącznikami do niniejszego ogłoszenia, a szczególnie z regulaminem rekrutacji, który określa zasady i obowiązki ...
Czytaj Dalej

Podsumowanie I części projektu „3, 2, 1, – Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia roku 2019, a więc także zakończenia I części projektu „3, 2, 1, - Start, ...
Czytaj Dalej

Piątek – ostatni dzień praktyk

Nadszedł na nas czas. Po 12 dniach praktyk zagranicznych w Grecji nasi uczniowie ekonomiści i informatycy kończą pierwszą mobilność w ...
Czytaj Dalej

Czwartek – praca w dziale księgowości, bazy danych MySQL

Choć przygoda w Grecji powoli dobiega końca, my nie zwalniamy tempa, lecz doskonalimy się dalej. W czwartkowy poranek nasze uczennice ...
Czytaj Dalej

Informacja o udzieleniu zamówienia


Informacja o ilości złożonych ofert


Ogłoszenie o przetargu


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie


Rusza rekrutacja do projektu: 3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego!

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia, a szczególnie z regulaminem rekrutacji, który określa zasady i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie. Pierwsza mobilność w projekcie, której dotyczy niniejsza rekrutacja odbędzie się między 28.10-08.11.2019 i obejmie uczniów Technikum Ekonomicznego (12 osób) oraz Technikum Informatycznego (10 osób). Wszelkie potrzebne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w załącznikach na stronie poniżej lub sekretariacie szkoły.


Uczniowie ZSP w Węgrowie pojadą na praktyki do Grecji!

Z początkiem sierpnia Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji ogłosił listę wniosków zatwierdzonych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt Tytuł: 3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego, numer 2019-1-PL01-KA102-062109 został objęty wyżej wymienionym dofinansowaniem i będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020, we współpracy z grecką organizacją Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services. Projekt zakłada organizację dwóch mobilności zagranicznych naszych uczniów, które odbędą się w następujących datach:
1) 28.10-08.11.2019 (+ 2 dni podróży) dla 12 Techników Ekonomistów + 10 Techników Informatyków + 2 opiekunów
2) 18.05-29.05.2020 (+ 2 dni podróży) dla 8 Techników Agrobiznesu + 6 Kucharzy + 6 Mechaników Pojazdów Samochodowych + 8 Fryzjerów + 2 opiekunów.

Cele projektu są następujące:
a) Dla uczniów:
– podniesienie umiejętności pracy w grupie;
– podniesienie znajomości i zdolności posługiwania się językiem angielskim;
– podniesienie samooceny uczniów;
– wzrost kompetencji społecznych;
– nawiązanie przez uczniów międzynarodowych przyjaźni;
– rozwój wiedzy kulturowej i kształtowanie postaw społecznych opartych na tolerancji i szacunku dla wartości europejskich;
– wzrost pewności siebie i świadomości swoich umiejętności;
– przełamanie barier językowych, kulturowych i społecznych;
– podniesienie znajomości i zdolności posługiwania się językiem angielskim branżowym;
– podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
– przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych;
– rozwój zmysłu adaptacji do nowych warunków pracy;
– poznanie nowych metod pracy i innowacyjnych rozwiązań;
– rozwój praktycznych umiejętności zawodowych;
– wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce;
– poznanie realnych warunków pracy zawodowej.
b) Dla ZSP w Węgrowie
– Podniesienie prestiżu szkoły w regionie;
– wykorzystanie zaobserwowanych tzw. dobrych praktyk w nauczaniu -> podniesienie jakości nauczania;
– zwiększenie szans uczniów ZSP w Węgrowie na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji;
– wzrost kompetencji nauczycieli, jako praktyków zawodu;
– wzmacnianie partnerstwa szkoły na rzecz mobilności zagranicznych uczniów;
– rozwój sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej;
– lepsze dostosowywanie programu edukacyjnego i stosowanych metod kształcenia do potrzeb uczniów i współczesnego rynku pracy;
– poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez kształcenie uczniów na absolwentów świadomych swojej wiedzy i umiejętności, potrafiących wykorzystać je w praktyce oraz zdolnych do sprawnej adaptacji do warunków panujących w środowisku pracy.

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczniów chętnych do wzięcia udziału w I mobilności w ramach projektu. Obejmie ona 12 uczniów Technikum Ekonomicznego oraz 10 uczniów Technikum Informatycznego, którzy wyjadą do Grecji, aby realizować 80-godzinny program praktyk zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach działających w branżach zgodnych z kierunkami kształcenia. Uzupełnieniem tego będzie także program kulturowy, w ramach którego uczniowie i towarzyszący im opiekunowie, będą mieli okazję poznać lepiej specyfikę kulturową Grecji.