Projekt – „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”


Podsumowanie projektu

Dobiega końca rok 2020 i wraz z nim Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie kończy z powodzeniem realizację projektu pt. Projekt „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, wdrażanego i finansowanego w ramach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Głównym założeniem projektu była organizacja dwóch zagranicznych mobilności, w ramach których uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia zrealizowali 80-godzinny program stażu zawodowego w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem. Projekt rozpoczął się w połowie sierpnia 2019, kiedy został zakontraktowany, w lutym 2019 roku złożyliśmy aplikację projektową. Stworzenie materiałów promocyjnych, rekrutacja grup wyjeżdżających do Grecji w ramach projektu czy szkolenia przygotowawcze to działania zrealizowane przed wyjazdami uczniów do Grecji.

Dwa tygodnie, spędzone w słonecznej Grecji to świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie, co wynikało z pracy w prawdziwym przedsiębiorstwie, pod presją czasu i rezultatu. Codzienne posługiwanie się językiem angielskim było bardzo wartościowym elementem projektu, który wpłynął na przełamanie bariery językowej i zapoznanie się ze słownictwem branżowym, typowym dla danego zawodu.

W czasie wolnym od stażu, młodzież realizowała program edukacyjno – kulturowy, który zakładał udział w wycieczkach oraz animację czasu wolnego. Była to również okazja, aby zwiedzić Grecję i poznać jej kulturę i historię od środka. Niewątpliwie wycieczka na Meteory czy rejs na wyspę Skiathos utkwi w pamięci młodzieży na bardzo długi czas. Ewaluacja zarówno pierwszej, jak i drugiej mobilności pokazała, że młodzież była bardzo zadowolona z praktyk zawodowych oraz programu kulturowego i możliwości poznania kraju starożytnej Hellady.

W I mobilności, która realizowana była między 28 października a 8 listopada 2019 r. udział wzięło 12 uczniów z Technikum Ekonomicznego oraz 10 z Technikum Informatycznego. Ze względu na pandemię i brak możliwości wyjazdów zagranicznych wiosną br., termin mobilności II został przełożony do realizacji na jesień. W czasie epidemii koronawirusa uległy zmianom zasady wyjazdów zagranicznych. Mobilność odbyła się zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

W II mobilności, która odbyła się między 4 a 17 października br. wzięli udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

 • Technik Agrobiznesu – 8 uczniów
 • Kucharz – 6 osób
 • Mechanik Pojazdów Samochodowych – 6 osób
 • Fryzjer – 8 osób

Łącznie, w ramach projektu 50 uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, wchodzących w skład ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie uczestniczyło w dwóch mobilnościach zagranicznych.

W efekcie odbycia stażu nasi uczniowie między innymi:

 • podnieśli umiejętności pracy w grupie;
 • podnieśli znajomości i zdolności posługiwania się językiem angielskim;
 • podnieśli swoją samoocenę;
 • podnieśli kompetencje społeczne;
 • nawiązali nowe międzynarodowe przyjaźnie;
 • podnieśli znajomość i zdolność posługiwania się językiem angielskim branżowym;
 • podnieśli wiedzę i umiejętności związane z wykształceniem zawodowym;
 • wykorzystali wiedzę teoretyczną w praktyce;
 • poznali realne warunki pracy zawodowej.

Organizacją partnerską, która dbała o wsparcie uczestników na miejscu, zapewniając najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa i komfortu był Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services posiadający bogate doświadczenie w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie Riwiery Olimpijskiej.

Ten projekt dobiega końca a 10 grudnia 2020 r. został zakontraktowany kolejny i wkrótce rozpocznie się rekrutacja 82 uczniów chętnych do wzięcia udziału w kolejnych dwóch mobilnościach w ramach nowego projektu pt. „Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”.

Załączona broszura stanowi element podsumowania zrealizowanych działań, a także dzielenia się dobrymi praktykami dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście realizacji różnego rodzaju form praktycznej nauki zawodu, w tym we współpracy z zagranicznymi podmiotami sektora i przedsiębiorstwami.

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”Węgrów – broszura”]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie


Rusza rekrutacja do II części projektu3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego!” – II mobilność

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim załącznikami do niniejszego ogłoszenia, a szczególnie z regulaminem rekrutacji, który określa zasady i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie. II mobilność w projekcie, której dotyczy niniejsza rekrutacja obejmuje uczniów kształcących się w następujących zawodach: Technik Agrobiznesu (8 uczniów), Fryzjer (8 uczniów), Mechanik Pojazdów Samochodowych (6 uczniów) oraz Kucharz (6 uczniów). W sumie 28 osób. Mobilność Odbędzie się między 18.05-29.05.2020. Wszelkie potrzebne dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć w załącznikach lub sekretariacie szkoły.Zapraszamy serdeczenie do śledzenia postępów w realizacji projektu „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na stronie projektu udostępniane będą różne treści w postaci opisów czy zdjęć z pobytu w Grecji, a także samych przygotowań.
https://www.facebook.com/321-Start-Inwestycja-w-wiedzę-bramą-do-sukcesu-zawodowego-114003046684876/?modal=admin_todo_tour


Tworzymy i realizujemy projekty…

Z satysfakcją informujemy, że dobiega końca realizacja projektu „Szkoły z duchem czasu”, dofinansowanego w konkursie 10.1.1 organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę ...

3,2,1-Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego

Nie samą pracą żyje człowiek! Po zakończonych zmianach wybraliśmy się na wycieczkę do Salonik, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Białą Wieżę, ...

3,2,1-Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego – dzień 10

Dziesiąty dzień mobilności i ósmy dzień praktyk zawodowych za nami. Z każdym dniem uczniowie nabywają coraz więcej nowych umiejętności oraz ...

3,2,1-Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego.

A tak bawiliśmy się na wieczorze greckim w poniedziałek! Greckie śpiewy i tańce! Było super! [Best_Wordpress_Gallery id="21" gal_title="3,2,1-Start, Inwestycja w ...

Informacja o udzieleniu zamówienia


Informacja o ilości złożonych ofert


Ogłoszenie o przetargu


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie


Rusza rekrutacja do projektu: 3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego!

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia, a szczególnie z regulaminem rekrutacji, który określa zasady i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie. Pierwsza mobilność w projekcie, której dotyczy niniejsza rekrutacja odbędzie się między 28.10-08.11.2019 i obejmie uczniów Technikum Ekonomicznego (12 osób) oraz Technikum Informatycznego (10 osób). Wszelkie potrzebne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w załącznikach na stronie poniżej lub sekretariacie szkoły.


Uczniowie ZSP w Węgrowie pojadą na praktyki do Grecji!

Z początkiem sierpnia Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji ogłosił listę wniosków zatwierdzonych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt Tytuł: 3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego, numer 2019-1-PL01-KA102-062109 został objęty wyżej wymienionym dofinansowaniem i będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020, we współpracy z grecką organizacją Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services. Projekt zakłada organizację dwóch mobilności zagranicznych naszych uczniów, które odbędą się w następujących datach:
1) 28.10-08.11.2019 (+ 2 dni podróży) dla 12 Techników Ekonomistów + 10 Techników Informatyków + 2 opiekunów
2) 18.05-29.05.2020 (+ 2 dni podróży) dla 8 Techników Agrobiznesu + 6 Kucharzy + 6 Mechaników Pojazdów Samochodowych + 8 Fryzjerów + 2 opiekunów.

Cele projektu są następujące:
a) Dla uczniów:
– podniesienie umiejętności pracy w grupie;
– podniesienie znajomości i zdolności posługiwania się językiem angielskim;
– podniesienie samooceny uczniów;
– wzrost kompetencji społecznych;
– nawiązanie przez uczniów międzynarodowych przyjaźni;
– rozwój wiedzy kulturowej i kształtowanie postaw społecznych opartych na tolerancji i szacunku dla wartości europejskich;
– wzrost pewności siebie i świadomości swoich umiejętności;
– przełamanie barier językowych, kulturowych i społecznych;
– podniesienie znajomości i zdolności posługiwania się językiem angielskim branżowym;
– podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
– przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych;
– rozwój zmysłu adaptacji do nowych warunków pracy;
– poznanie nowych metod pracy i innowacyjnych rozwiązań;
– rozwój praktycznych umiejętności zawodowych;
– wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce;
– poznanie realnych warunków pracy zawodowej.
b) Dla ZSP w Węgrowie
– Podniesienie prestiżu szkoły w regionie;
– wykorzystanie zaobserwowanych tzw. dobrych praktyk w nauczaniu -> podniesienie jakości nauczania;
– zwiększenie szans uczniów ZSP w Węgrowie na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji;
– wzrost kompetencji nauczycieli, jako praktyków zawodu;
– wzmacnianie partnerstwa szkoły na rzecz mobilności zagranicznych uczniów;
– rozwój sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej;
– lepsze dostosowywanie programu edukacyjnego i stosowanych metod kształcenia do potrzeb uczniów i współczesnego rynku pracy;
– poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez kształcenie uczniów na absolwentów świadomych swojej wiedzy i umiejętności, potrafiących wykorzystać je w praktyce oraz zdolnych do sprawnej adaptacji do warunków panujących w środowisku pracy.

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczniów chętnych do wzięcia udziału w I mobilności w ramach projektu. Obejmie ona 12 uczniów Technikum Ekonomicznego oraz 10 uczniów Technikum Informatycznego, którzy wyjadą do Grecji, aby realizować 80-godzinny program praktyk zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach działających w branżach zgodnych z kierunkami kształcenia. Uzupełnieniem tego będzie także program kulturowy, w ramach którego uczniowie i towarzyszący im opiekunowie, będą mieli okazję poznać lepiej specyfikę kulturową Grecji.