Matura

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:

 1. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.
 2. Określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów.
 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych.


Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2023 roku:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Rok szkolny 2022/2023

 • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
 • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
 • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023 r.
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.
 • Formularze przydatne dla zdających:


Formuła 2023 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

O egzaminie
Podstawa programowa
Informatory
Arkusze
Harmonogram, komunikaty i informacje
Wyniki, sprawozdania
Materiały dodatkowe
Arkusze diagnostyczne

Formuła 2015 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

O egzaminie
Podstawa programowa
Informatory
Arkusze
Harmonogram, komunikaty i informacje
Wyniki, sprawozdania
Materiały dodatkowe
Arkusze diagnostyczne

NOWE MATERIAŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W FORMULE 2023

Informacje dostępne są pod linkami:

1) informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.:

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

2) opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):

Rekomendacje i przykladowe ocenione wypracowania.pdf (cke.gov.pl)