Matura

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:

  1. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.
  2. Określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów.
  3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych.


Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2024 roku:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Harmonogram, komunikaty i informacje – CKE

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z nimi.