Współpraca

Nasza szkoła współpracując z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach stwarza uczniom  możliwość poznania usług świadczonych przez instytucje na rzecz młodych ludzi. Specyfika aktualnego rynku pracy oraz zróżnicowanie  jednostek rynku pracy to istotne aspekty, które powinni brać pod uwagę uczniowie planując swoją karierę zawodową.

Jednostki OHP z Siedlce, tj. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, oraz Hufiec Pracy świadczą zróżnicowane działania  dla uczniów  – głównie klas branżowych wielozawodowych w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, wsparcia wychowawczego, pedagogicznego, a także dodatkowo dają możliwość udziału w ciekawych  projektach autorskich, współfinansowanych ze środków UE, wymianie międzynarodowej młodzieży, zdobyciu nowych kwalifikacji w ramach kursów, a także refundację wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.

Więcej informacji pod adresem:  http://www.mazowiecka.ohp.pl/