Warsztaty szkolne

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
ul. Bohaterów Warszawy 10
07-100 Węgrów
Tel. 25 792 26 76

W Warsztatach Szkolnych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zawodach:

Technikum:

 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik agrobiznesu,


Branżowa Szkoła I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • ślusarz.

Aktualnie strukturę edukacyjno-szkoleniową Warsztatów Szkolnych stanowią działy:

 • elektryczny,
 • mechaniczny,
 • samochodowy,
 • ślusarski,
 • agrobiznesu.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na stanowiskach ćwiczeniowych w budynku Warsztatów Szkolnych w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w danym zawodzie oraz przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Kadrę nauczycielską stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele zawodu. Warsztaty w swoim wyposażeniu posiadają profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji podstawy programowej w danym zawodzie.

‍W celu urozmaicenia zajęć praktycznych oraz dostępu do najnowszych technologii na terenie Warsztatów organizowane są szkolenia i pokazy praktyczne. Warsztaty posiadają upoważnienie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Warszawie do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji zawodów, w ramach których kształci Szkoła.

‍Egzaminy zawodowe odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co dzień. Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują dyplom z kwalifikacji zawodowych, który daje możliwość podjęcia pracy w branży w kraju oraz poza jego granicami. Absolwenci naszej szkoły są cenionymi fachowcami, którzy bez problemu znajdują dobrą i płatną pracę.

Modelem docelowym jest tworzenie wielobranżowego, pełnego systemu szkolenia praktycznego w zawodach wraz z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych przy współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. 

Warsztaty Szkolne podejmują współpracę z zakładami pracy. Wspólnie z przedstawicielami zakładów pracy opracowano programy nauczania, dopasowane do profilu i zapotrzebowania firm.