Technikum

Marcin Berezowski Finalistą Centralnej  XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Wrocławski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, 7 – 9 kwietnia 2017 r.

Marcin Berezowski uczeń klasy maturalnej Technikum Elektrycznego i mgr inż. Adam Uliński w pięknym stylu kończą w przyjaznym Wrocławiu wszystkie trzy etapy eliminacji tegorocznej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem przez Rektorów wrocławskich uczelni, władz samorządowych i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Warto podkreślić, że Gospodarze zapewnili wzorową organizację i wyjątkową gościnność.

Gratulujemy wyjątkowego sukcesu Marcinowi i Panu Adamowi. Brawo!

10 kwietnia 2017 r.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Etap powiatowy

Ogłoszone zostały wyniku powiatowej edycji konkursu BHP w rolnictwie. Zwycięzcami konkursu zostali: Piotr Lipka I miejsce, Artur Filipek II miejsce i Patrycja Kalinowska III miejsce.

Pan Adam Kowalczyk kierownik PT i Pan Jarosław Gago, przedstawiciele KRUS w Węgrowie gratulując sukcesu w konkursie przekazali uczniom cenne nagrody. Gratulujemy

10 kwietnia 2017 r.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Etap powiatowy –  Piotr Lipka I miejsce

10 kwietnia 2017 r.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Etap powiatowy – Artur Filipek II miejsce

10 kwietnia 2017 r.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Etap powiatowy – Patrycja Kalinowska III miejsce

10 kwietnia 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Etap Centralny OWT III stopnia – Wrocław 2017

Marcin Berezowski w grupie 27 najlepszych polskich elektryków zakwalifikowanych do ostatniego centralnego III etapu XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno-elektronicznej.

Dumnymi z osiągnięć Marcina Berezowskiego są nauczyciele ZSP w Węgrowie z opiekunem mgr inż. Adamem Ulińskim na czele. Jako opiekun pan Adam w ten sposób powtórzył po raz trzeci w historii szkoły taki wyjątkowy sukces.

 BRAWO !

18 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Etap Centralny OWT III stopnia – Wrocław 2017

Obradujący pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej, Komitet Główny OWT wyłonił uczestników zawodów III stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Komitet w grupie elektryczno-elektronicznej przyjął kryterium aż 50 punktów, co dało w grupie Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej – 27 zawodników.


Zawody odbędą się w dniach 7 – 9 kwietnia br. we Wrocławiu.
Ich organizatorem będzie Rada Wrocławska FSNT-NOT wraz z Dolnośląskim Komitetem Okręgowym OWT. Na fotografii kadra naukowa II etapu siedlecko-ostrołęckiego w Siedlcach z mgr inż. Adamem Lorencem ma czele.

Gratulujemy Marcinowi Berezowskiemu uczniowi IV klasy Technikum Elektrycznego i mgr inż. Adamowi Ulińskiemu wyjątkowego sukcesu.

18 marca 2017 r.

Wybrane Zagadnienia PROW 2014-2020

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie

 Anna Matusik kierownik PZDR w Węgrowie 

18 marca 2017 r.

Wybrane Zagadnienia PROW 2014-2020

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie

Uczniowie Technikum Agrobiznesu spotkali się z przedstawicielami Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Anną Matusik kierownikiem PZDR w Węgrowie oraz Grzegorzem Antoniukiem starszym doradcą rolniczym. Opiekunami naszych uczniów byli mgr inż. Elżbieta Chorzelewska i mgr inż. Eugeniusz Kudelski.

Tematem spotkania były wybrane zagadnienia PROW 2014-202 takie jak: działania inwestycyjne, działanie restrukturyzacji małych gospodarstw oraz działanie premii dla młodych rolników.

18 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko – ostrołęckiego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Marcin Berezowski uczeń IV klasy Technikum Elektrycznego zdobył I miejsce w finale II etapu regionalnego ostrołęcko – siedleckiego XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno – elektronicznej. Marcin w fantastycznym stylu powtórzył swój ubiegłoroczny sukces zdobywając największą liczbę punktów wśród wielu uczniów z Liceów i Techników w/w regionów.

Opiekunem Marcina Berezowskiego jest mgr inż. Adam Uliński. Składamy szczególne słowa uznania Marcinowi i Panu Adamowi za wyjątkowy sukces.Brawo, brawo, brawo!

7 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko – ostrołęckiego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Pan Adam Skup Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie wręcza cenne nagrody Marcinowi Berezowskiemu uczniowi  IV klasy Technikum Elektrycznego za sukces i zdobycie I miejsca w grupie elektryczno – elektronicznej XLIII OWT.

7 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko – ostrołęckiego

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Pan Tadeusz Krupa Naczelnik Wydziału Oświaty  w imieniu Krzysztofa Fedorczyka Starosty Węgrowskiego wręcza cenne nagrody Marcinowi Berezowskiemu uczniowi  IV klasy Technikum Elektrycznego za sukces i zdobycie I miejsca w grupie elektryczno – elektronicznej XLIII OWT.

7 marca 2017 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finał II etapu regionalnego siedlecko – ostrołęckiego

Gabinet Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w SiedlcachPani dr Bożena Piechowicz Rektor Collegium Mazovii w Siedlcach wręczyła  Marcinowi Berezowskiemu uczniowi  IV klasy Technikum Elektrycznego nagrodę w postaci zwolnienia z czesnego na cały cykl kształcenia w Collegium Mazovia na dowolnie wybranym  kierunku kształcenia. Wartość tej wyjątkowej nagrody to od 15 do  20 tyś zł. Gratulujemy !

7 marca 2017 r.

Elektrociepłownia na biogaz o mocy 1 MW w Tończy

Wizyta studyjna w nowoczesnej biogazowni

Uczniowie III klas Technikum Elektrycznego i Technikum Agrobiznesu przyjęli zaproszenie Polskiej Grupy Biogazowej i zwiedzili jedną z najnowocześniejszych polskich biogazowni.  W spotkaniu studyjnym wzięli udział również nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe w kierunkach elektrycznych, mechanicznych, rolniczych, mechatronicznych oraz  informatyki i chemii. 

Pan Łukasz Dudziak Kierownik Regionu ds. Rozwoju Projektów  zaprezentował najistotniejsze elementy procesu przygotowania inwestycji ekologicznej oraz jej realizacji i użytkowania.

24 października 2016 r.

Elektrociepłownia na biogaz o mocy 1 MW w Tończy

Wizyta studyjna w nowoczesnej biogazowni

Pan Łukasz Dudziak Kierownik Regionu ds. Rozwoju Projektów podkreślił z satysfakcją, że w procesie inwestycyjnym uczestniczyli absolwenci naszej szkoły. W sposób szczególny  wspomniał o naszym absolwencie mgr inż. Jarosławie Ulińskim, który  realizował Inżynieryjną Obsługę Budowlaną w tej unikatowej w Polsce inwestycji ekologicznej. Budowę  przeprowadzono wyjątkowo sprawnie i zgodnie z planowanym cyklem inwestycyjnym.

To specjalistyczne przedsięwzięcie zaprezentowano w  tegorocznym VIII numerze  Wiadomości Elektrotechnicznych Wydawnictwa Sigma-NOT. 

24 października 2016 r.

Elektrociepłownia na biogaz o mocy 1 MW w Tończy

Wizyta studyjna w nowoczesnej biogazowni

Pan Piotr Bejgier Kierownik Serwisu PGB  starannie prezentuje automatykę sterowania procesem technologicznym w biogazowni.

24 października 2016 r.

Pałac w Starej Wsi

Ośrodek Szkoleniowy Narodowego Banku Polskiego w Starejwsi

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do biogazowni w części turystyczno-krajoznawczej  poznali przepiękne wnętrza reprezentacyjne i otoczenie Pałacu w Starej Wsi. Walory kulturowe i historię obiektu przedstawiła mgr Katarzyna Bednarczyk.

Pierwsze wzmianki o pałacu sięgają XVII wieku, kiedy dobra węgrowskie, w tym Starawieś, stały się własnością słynnego litewskiego rodu Radziłłów. Zwiedzający byli pod wrażeniem kunsztu zdobniczego i rozwiązań architektonicznych obiektu oraz przyległych terenów rekreacyjnych. Po wrażeniach duchowych przyszedł czas na ciepłe danie w gościnnym Zajeździe na Mostach Liwskich u pani Bożeny Sopińskiej. Było wyjątkowo smacznie, gorąco dziękujemy 🙂

24 październik 2016 r.

Pracownia kwalifikacji M.20 w Technikum Mechanicznym

Ferie zimowe są doskonałą okazją do przygotowania sal dydaktycznych kształcenia zawodowego do realizacji kolejnych zadań edukacyjnych w II półroczu roku szkolnego 2015/2016.

10 lutego 2016 r.

W pracowni Technikum uczniowie korzystają z najnowszego oprogramowania AutoCad. Stanowi on podstawę do wektorowego projektowania elementów i urządzeń.

13 kwietnia 2016 r. 

*         *          *

Technikum w Węgrowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

cykl kształcenia 4 – lata,

podbudowa programowa:  gimnazjum.

Przedsiębiorstwo Delta Zieńć w Czeladzi

Nasza szkoła otrzymała wyjątkowo piękne podziękowanie i szczególne gratulacje od Dyrektora Zakładu Usług Elektromechanicznych z Czeladzi za wzorową, 30 letnią współpracę w rozbudowie i modernizacji linii kolejowych na terenie całej Polski. Głównym adresatem podziękowań były nasze Warsztaty Szkolne które należały do głównych kooperantów przy produkcji nowoczesnych systemów zasilania i sterowania elektrycznego w nowoczesnym kolejnictwie.

Pan Dyrektor mgr Mieczysław Zieńć podkreśla szczególnie profesjonalizm wykonywania obróbki metali oraz wyjątkową solidność i terminowość zaś piękne słowa uznania  kieruje na ręce Zbigniewa Ciszewskiego kierownika Warsztatów Szkolnych.

24 maja 2016 r.

Egzamin z kwalifikacji A.36 w Technikum Ekonomicznym.

Kolejne powody do satysfakcji mają wicedyrektor Jacek Nowotniak i nauczyciele zawodowych przedmiotów ekonomicznych  Małgorzata Soszyńska, Danuta Rojek, Joanna Kokoszka, Anna Salach, Agnieszka Dżbik, Ewa Sawicka, Paweł Kostrzewa i Wioletta Fedorczyk. Aż 8 uczniów  IV klasy Technikum Ekonomicznego uzyskało w części praktycznej egzaminu w kwalifikacji  A.36  maksymalny, 100 % wynik egzaminu:

Martyna Bartosiewicz,  Paulina Dudek, Weronika Filipek,  Monika Jankowska, Arkadiusz  Kocon , Ewelina Marchlik, Emilia Pietrak i Paulina Siuchta. Są to wyjątkowo budujące wyniki  poziomu kształcenia zawodowego tym bardziej, że kolejnych czterech uczniów zdobyło 98% i następnych czterech 97% w części praktycznej egzaminu.

30 marca 2016 r.

Egzamin z kwalifikacji E.07 w Technikum Elektrycznym.

Kolejne powody do satysfakcji mają wicedyrektor Jacek Nowotniak, kierownik warsztatów szkolnych Zbigniew Ciszewski i nauczyciele zawodowych przedmiotów elektrycznych Adam Uliński, Bogusław Miąsik, Ryszard Kocon i Marian Paczóski. Aż 11 uczniów  III klasy Technikum Elektrycznego uzyskało w części praktycznej egzaminu w kwalifikacji  E.07  maksymalny, 100 % wynik egzaminu:

Marcin Berezowski , Karol Biernat , Kamil Karczewski , Cezary Lesik , Marcin Łasek , Przemysław Nurkiewicz , Adam Pogorzelski , Bartosz Rojek , Dariusz Szczepanik , Igor Wójcik i  Norbert Wysocki 

To również kolejne potwierdzenie  sukcesu Marcina Berezowskiego ucznia III klasy Technikum Elektrycznego – finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz  bardzo dobry sygnał związany z wysokim poziomem kształcenia zawodowego w szkole.

31 marca 2016 r.


Addit sp. z o.o. w Węgrowie

Uczniowie klas III i IV Technikum spotkali się z Panem Marianem Klimkiem Managing Director firmy Addit  Sp. z o.o. w Węgrowie. Jest  ona jednym z największych producentów elementów z blach w Europie. Współpracuje z poddostawcami z Europy Zachodniej, Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej  oraz  ze swoją spółką siostrą Addit BV w Venlo. Uczniowie byli pod szczególnym wrażeniem nowoczesnej technologii obróbki blach oraz nowatorskiego systemu zarządzania projektami.

Dyrektor Marian Klimek przedstawił Panią Beatę Majewską zarządzającą procesem rekrutacji pracowników do firmy Addit w Węgrowie oraz zakres wymagań stawianych kandydatom pragnącym rozpocząć karierę zawodową w firmie Addit. 

8 kwietnia 2016 r.

Addit Sp. z o.o.

Dzięki uprzejmości dyrekcji firmy Addit uczniowie III klasy  Technikum Elektrycznego mieli okazję do zapoznania się z najnowocześniejszymi na świecie urządzeniami technologii cięcia i obróbki blach. Addit Sp. z o.o. jest dostawcą systemów oraz kompletnych maszyn i urządzeń do kopiarek, maszyn drukarskich i szaf do systemów elektrycznych i elektronicznych. Opiekunem  zajęć był p. Zbigniew Ciszewski .

18 lutego 2016 r. 

Kasa Rolniczego  Ubezpieczenia Rolników KRUS była współorganizatorem prezentacji i pokazu bezpiecznego zastosowania sprzętu Husquarna dla zainteresowanych uczniów Technikum,  21 października 2014 r. 

Praktyczny pokaz cięcia piłą spalinową, 21 października 2014 r.

Pracownia projektowania CAD 

Pracownia zajęć praktycznych z kwalifikacji M 20

Produkty wytwarzane w dziale mechanicznym warsztatów szkolnych.

*   *   *

ZAKŁADY PRACY, W KTÓRYCH UCZNIOWIE TECHNIKUM

ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE

Urząd Miejski w Węgrowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

Urząd Skarbowy w Węgrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Urząd Gmin Liw z/s w Węgrowie

Urząd Miejski w Łochowie

Urząd Gminy w Miedznie

Urząd Gminy Korytnica

Urząd Gminy w Wierzbnie

Urząd Gminy w Stoczku

Urząd Gminy Grębków

 Urząd Gminy w Jadowie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wierzbno

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, Oddział w Wierzbnie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, Oddział w Miedznie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, Oddział w Kosowie Lackim

Zakład Gospodarki Komunalnej, Łochów

ADDIT Sp.z.o.o., Węgrów

POZH Sp. z o.o. w Węgrowie

Fabryka Mebli „FILIPEK”, Węgrów

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „Bomet” Andrzej Sińczuk, Węgrów

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim

PPHU „Mix” Grzegorz Król, Węgrów

P.H.U.P. „MIRPOL” Mirosław Ziółkowski, Łochów

Home Tax Biuro Rachunkowe, Izabela Kostrzewa, Marki

Biuro Rachunkowe „KONKRET” s.c., Łochów

FIRMA „BEEN” Ewa Ołówek, Węgrów

P.H.U. „MIMAR” Michał Marchela, Węgrów

PIECZARKARNIA Mirosław Jachimowicz, Wierzbno

BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH Teresa Filipowicz, Łochów

Biuro Rachunkowe „LEX” Grzegorz Miazio, Węgrów

Anna Wąsowska, Węgrów

USŁUGI KSIĘGOWE, Elżbieta Polak, Wołomin

Biuro Rachunkowe Ewa Karbowska, Turna

ELEKTROMECHANIKA Instalacje Elektryczne mistrz Krzysztof Królak, Korytnica

„BUD-INSTAL” Paweł Kowalczyk, Węgrów

ZAKŁAD Produkcyjno-Usługowo- Handlowy „ELEKTROMOR”, Wołomin

BAGIŃSKI. Jarosław Bagiński, Ludwik Bagiński, Węgrów

Zakład Usługowo- Produkcyjny „ELEKTROBUD”, Węgrów

Zakład Usługowo-Handlowy El-An Wojciech Matusik, Węgrów

 Elektro-S Krzysztof Ślaz, Siedlce

 ZNTK „Mińsk Mazowiecki S.A.”, Mińsk Mazowiecki

EL-TRAF Małgorzata Roguszewska, Łochów

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roman Karaban, Roguszyn

 EL-TRAF Małgorzata Roguszewska, Łochów

SAKPOL AUTO SERWIS-CZĘŚCI SAMOCHODOWE Henryk Saczuk, Węgrów

AUTO SZYMAŃSKI Czesław Szymański, Grębków

N.S.C. TRUCK Andrzej Ciok, Zielonka

AUTO NAPRAWA Zdzisław Burzyński, Tończa

ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ Stanisław Łukasiak, Połazie

ELPOL Jarosław Sobotka, Kamionna

oraz

INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE

Autor fotografii: Janusz Baum