RODO

Na podstawie art.37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego jest pan Zbigniew Zegardło.

Dane do kontaktu: iod-zz@tbdsiedlce.pl