Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wyniki rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznej w dniach od 8 do 19 kwietnia 2024 roku,

Czytaj dalej