Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. W III etapie w ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie zajęć modelowych w każdej z

Czytaj dalej

Konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER”

29 marca 2022 r. – konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER” inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego jako szkoła partnerska w projekcie zaprezentowała stoisko pokazowe, na którym przedstawiono

Czytaj dalej