Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Kampania społeczna zorganizowana przez SOSW w Węgrowie

Zakończyła się kampania społeczna zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie pełniący zadania SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Miała ona na celu wzrost świadomości członków społeczności lokalnej na temat funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach oraz przybliżenie zagadnień związanych z edukacją włączającą. Głównym przedsięwzięciem kampanii był happening pod hasłem „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem” związany z obchodami Dnia Świadomości Autyzmu. Odbył się on 30.03.2023 r. Uczestnicy zgromadzili się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i wspólnie przeszli na Rynek Mariacki, gdzie miały miejsce główne uroczystości. W happeningu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Miasta Węgrowa, zaprzyjaźnionych instytucji oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych, w tym między innymi z: Przedszkola nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Przedszkola nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie, Przedszkola nr 2 „Pod słoneczkiem” w Węgrowie, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Koala w Węgrowie, Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, liceum i technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku, dzieci ze Żłobka Miejskiego w Węgrowie. Pani Hanna Kasperowicz, dyrektor SOSW w Węgrowie i lider projektu, powitała zebranych. Przybliżyła ideę przyświecającą zorganizowanej kampanii oraz jej cele. Nawiązała do założeń edukacji włączającej. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. W dalszej części happeningu zaprezentowano przygotowane występy dzieci i młodzieży. Dokonano rozstrzygnięcia konkursu „Niebieski świat. Nasz wspólny świat.” i wręczono nagrody. Uczestnicy bawili się wspólnie przy muzyce, zachęcali do udziału w zabawie mieszkańców Węgrowa, rozdawali ulotki informacyjne. Ulotki zostały także przekazane do szkół uczestniczących w projekcie spoza Węgrowa i rozpowszechnione w ich lokalnym środowisku. Na zakończenie dokonano symbolicznego wypuszczenia niebieskich balonów w niebo przy dźwiękach muzyki. Kampania była skierowana do społeczności lokalnej z terenu powiatu węgrowskiego. Informacje przekazane uczestnikom podczas wystąpień oraz ulotki przybliżyły kwestie dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Wpłynęły na zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zróżnicowanych potrzeb członków tej społeczności oraz aspektów związanych z edukacją włączającą i budowaniem włączającego środowiska lokalnego.