Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Zajęcia praktyczne z 53 batalionem Lekkiej Piechoty WOT z Siedlec

W ramach współpracy z 53 batalionem Lekkiej Piechoty WOT z Siedlec 4 marca 2023 r. zorganizowano zajęcia praktyczne w których uczestniczyli uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom żołnierzy szkolenie przeprowadzone zostały na bardzo wysokim poziomie. Nasi uczniowie podzieleni na grupy doskonalili umiejętności strzeleckie, radiotelegraficzne technikę rozkładania i składania broni. Ponadto zostali zapoznani z budową, zasadami obsługi ciężkiego karabinu oraz musztry i ceremoniału wojskowego. Celem tego typu szkoleń jest m.in. przygotowanie młodzieży do pełnienia służby wojskowej. Absolwenci klas mundurowych są premiowani podczas naboru na wojskowe uczelnie czy do Wojsk Obrony Terytorialnej.