Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Konferencja „Inkluzja Bez Barier”

16 czerwca 2023r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER”, która podsumowuje projekt pilotażowy pt. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Węgrowie”. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzące w skład ZSP im Jana Kochanowskiego uczestniczyły w tym projekcie, jako szkoły partnerskie, wspierane przez SCWEW na wielu płaszczyznach.
W konferencji uczestniczyli koordynatorzy projektu i nauczyciele reprezentujący naszą szkołę. Do pomocy przy organizacji wydarzenia zaangażowała się również grupa naszej młodzieży. Konferencja dostępna była także w wersji online. Dziękujemy nauczycielom i uczniom za reprezentowanie naszej szkoły na konferencji.