Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dzień 1: Przyjazd do Włoch 12.06.2023


Przyjazd grupy do miejscowości Abano Terme we Włoszech oraz zakwaterowanie w Hotelu Alexander Palace Hotel.
Uczniowie zostali zapoznani z innymi uczestnikami praktyk, organizatorami, harmonogramem oraz regulaminem stażu i zostali przewiezieni do zakładów pracy, gdzie zapoznali się z pracodawcami, przeszli szkolenie z zakresu BHP, ochrony środowiska i ergonomii. Poznali strukturę organizacją zakładu pracy, regulaminy wewnętrzne, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązującymi w danej firmie.
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowany przez ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, finansowany ze środków Unii Europejskiej