Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dzień 8 i 9

06.11 – 07.11.2023 (dzień 8 + dzień 9)
Już minęliśmy półmetek naszych praktyk. Nowy tydzień zaczęliśmy od nabywania nowych umiejętności. Technicy informatycy samodzielnie zaprojektowali i utworzyli szablon graficzny strony zawierającej formularz zamówienia dla klientów firmy w wybranej branży, wg przekazanych wymagań. Napisali odpowiedni kod JavaScript przetwarzający formularz – sprawdzający niektóre pola formularza i wyświetlający wynik w postaci podsumowania zamówienia. Stosowali arkuszy CSS do formatowania zawartości wydruku.
Wprowadzali również do PHP. Nauczyli się zasad tworzenia prawidłowego kodu PHP oraz poznali obiektowe podejście do tworzenia kodu w PHP. Integrowali PHP z pozostałymi elementami strony HTML5 i JavaScript. Tworzyli proste skrypty pobierające i zapisujące dane do pliku tekstowego. Na koniec zajęć omawiali wybrane frameworki PHP.
Popołudnie spędziliśmy na zwiedzaniu Thessalonik. Tour rozpoczęliśmy pod najbardziej charakterystycznym punktem Thessalonik Białą Wieżą. Później wraz z przewodnikiem ruszyliśmy zwiedzać miasto, gdzie czekały na nas zabytki rzymskie oraz bizantyjskie, mury obronne, bazyliki czy wspaniałe muzea oraz poznaliśmy jego historię.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowany przez ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, finansowany ze środków Unii Europejskiej.