Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dzień 12: 23.06.2023 – Ostatni dzień roboczy – podsumowanie praktyk

Nadszedł ostatni dzień praktyk zagranicznych we Włoszech, podczas którego oprócz kontynuacji powierzonych zadań praktycznych nasi podopieczni przeszli ewaluacje ze swoimi mentorami oraz uczestniczyli w oficjalnej ceremonii zakończenia stażu, podczas której otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk. Były to pełne wrażeń dwa tygodnie spędzone za granicą, podczas których mieliśmy okazję rozwinąć swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne.
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowany przez ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, finansowany ze środków Unii Europejskiej